нашите сайтове english

Отчет за управлението на Община Варна в периода 2019 - 2023 година

ОТЧЕТ НА МАНДАТ 2019 – 2023

Отчет за управлението на Община Варна в периода 2019 - 2023 година.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1.  Финансова дисциплина
 2. Варна – Град на Знанието
 3. Европейски проекти
 4. Здравеопазване
 5. Социални дейности
 6. Градска среда
 7. Архитектура
 8. Екология
 9. Туризъм
 10. Култура
 11. Спорт
 12. Административни услуги

 

 

Пълния отчет за управлението на Община Варна в периода 2019 - 2023 година  може да изтеглите тук.

Top