нашите сайтове english

Дирекция "Канцелария на кмета"

Дирекция "Канцелария на кмета"

Дирекция „Канцелария на кмета“  има три отдела – „Обща канцелария“, "Пресцентър, връзки с обществеността и протокол" и "Международно сътрудничество и програми".  

Дирекцията  разпределя и поддържа официалната кореспонденция на кмета на Община Варна, организира ежедневните му контакти с държавни органи и институции, с органи на местното самоуправление, с политически и обществени организации, с граждани и представители на бизнеса.  Отговаря за протоколната дейност, свързана с провеждането на работни срещи и обществени мероприятия, посещения на общински делегации в чужбина и на чужди делегации във Варна. Дирекцията отговаря за международното сътрудничество на Община Варна с партньорски организации и градове от чужбина, координира работата си с Министерството на външните работи, работи с консулски и дипломатически представителства, получава и поддържа международната кореспонденция, осигурява официален превод. Подготвя информации за средствата за масово осведомяване, организира брифинги, пресконференции и други събития, с цел постигане на публичност на дейността на Община Варна.

 

Top