нашите сайтове english

Дирекция "Здравеопазване"

Дирекция "Здравеопазване"

Дирекция „Здравеопазване” е част от общата структура на Община Варна и се състои от два отдела - „Лечебни заведения и ДУЗ“  и „Финанси и ТРЗ“. На подчинение на дирекцията е и филиал „Детски ясли“.

Дирекцията извършва следните дейности: Координира провеждането на здравната политика на територията на община Варна; Координира дейността на общинските лечебни заведения, контролира дейността на общинските детски ясли и медицинските специалисти в детски градини и училища на територията на община Варна; Оказва методична помощ при осъществяване на дейността на ОП „Комплекс за детско хранене” и ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация - Варна”; Организира дейността по отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на безплодие на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала от община Варна; Организира дейността по отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица от община Варна; Организира и координира дейността по издаване на разрешителни за експлоатация през летния сезон на плажове и басейни на територията на община Варна; Организира и контролира дейността по издаване на карти със знак “ИНВАЛИД” за преференциално  паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

Top