нашите сайтове english

Трансплантирани лица

Община Варна изплаща чрез централния бюджет,  действително извършените пътни разходи за контролни прегледи в болници в страната на трансплантирани лица. Пътуванията на правоимащите болни се извършват с автобус, влак (за дълги разстояния и спален вагон) или с личен превоз.

Възстановяването на разходите за контролни прегледи на трансплантирани пациенти става срещу документи, удостоверяващи датата на интервенция и консултация (служебна бележка от болницата), както и ползването на съответните транспортни средства - билети за автобус или влак. За ползващите личен транспорт (автомобил) се издава пътен лист, придружен от касов бон за заредено гориво.

Искане за възстановяване на пътни разходи

Честотата за изплащане на извършените транспортни разходи е според вида заболявания и състояния, както следва:

Пациенти с бъбречна трансплантация

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията

средна честота на пътуванията - 4 пъти годишно след първата година

Пациенти с чернодробна трансплантация

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията

средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година

Пациенти със сърдечна трансплантация

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията

средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година

Пациенти с трансплантация на бял дроб

средна честота на пътуванията - 12 пъти годишно само за първата година след операцията

средна честота на пътуванията - 6 пъти годишно след първата година

Пациенти с аорто-коронарен байпас

средна честота на пътуванията - 3 пъти годишно само за първата година след операцията

Пациенти с клапно протезиране

средна честота на пътуванията - 3 пъти годишно само за първата година след операцията

Пациенти с вродени имунодефицитни състояния

средната честота на пътуванията - 6 пъти годишно - постоянно

Top