нашите сайтове english

Дирекция "Управление на собствеността"

Дирекция "Управление на собствеността"

Дирекция „Управление на собствеността” се състои от два отдела - отдел „Снабдяване и материално осигуряванe”  и отдел „Техническа поддръжка, експлоатация и ППО”. 

 Нейните функции са свързани със снабдяване на общинската администрация с материали, технически системи, механизми и други, както и техническа поддръжка на съоръженията, системите и механизмите, осигуряващи дейността на администрацията.

 

Top