нашите сайтове english

Общинска комисия по БДП

Правила за дейността и организацията на работа

Заповед №3-43 от 31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата

Заповед №3-75/03.12.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно допълнение на Правилата за дейността на ОбщКБДП

 

Заповеди на кмета

Заповед № 3086/01.10.2021 г. на Кмета на Община Варна  

 

Доклади

Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП за 2021 г.

 

График на редовни заседания на общинска комисия по БДП

График на редовни заседания на общинска комисия по БДП за 2022 г.

 

Протоколи от заседания на общинска комисия по БДП

Протокол № 1 от 12.01.2022 г.

Протокол № 2 от 22.03.2022 г.

Протокол № 3 от 17.05.2022 г.

Протокол № 4 от 30.08.2022 г.

 

 

    Top