нашите сайтове english

Общинска комисия по БДП

Правила за дейността и организацията на работа

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата- изменение и допълнение 06.12.2022 г.

Правила за дейността и организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата

Заповед №3-92 от 06.12.2022 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата" за изменение и допълнение на Заповед №3-43 от 31.08.2021 г.

Заповед №3-43 от 31.08.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно утвърждаване на правила за дейността и организацията на работа на ОбщКБДП

Заповед №3-75/03.12.2021 г. на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата", относно допълнение на Правилата за дейността на ОбщКБДП

 

Заповеди на кмета

Заповед № 3086/01.10.2021 г. на Кмета на Община Варна  

 

Доклади

Годишен доклад за изпълнение на общинската политика по БДП за 2021 г.

 

График на редовни заседания на общинска комисия по БДП

График на редовни заседания на общинска комисия по БДП за 2023 г.

График на редовни заседания на общинска комисия по БДП за 2022 г.

 

Протоколи от заседания на общинска комисия по БДП

Протокол от извънредно заседание на 12.10.2023 г.

Протокол № 5 от 10.10.2023 г.

Протокол № 4 от 08.08.2023 г.

Протокол № 3 от 06.06.2023 г.

Протокол № 2 от 11.04.2023 г.

Протокол № 1 от 07.02.2023 г.

Top