нашите сайтове english

Дирекция "Култура и духовно развитие"

Дирекция "Култура и духовно развитие"

Дирекция „Култура и духовно развитие" се състои от два отдела- отдел „Фестивали и проекти“ и отдел „Градски празници“.

Дирекцията подпомага развитието на изкуствата и културата в Община Варна, които допринасят за изграждането на културната идентичност на общността, чувството за принадлежност и социално включване в живота на града.

Тя администрира Програмата за финансиране на фестивали и творчески проекти – Фонд „Култура“. Фондът предоставя широк спектър от финансови инструменти за развитие на изкуството и културата от страна на Община Варна, което благоприятства утвърждаването на града като активен международен културен център.

Фонд „Култура“: http://fund.varnaculture.bg/

Културен календар на Варна:  http://varnaculture.bg

Top