нашите сайтове english

Дирекция "Контрол и санкции"

Дирекция "Контрол и санкции"

Дейността на Дирекция "Контрол и санкции" се осъществява в следните направления: Направление „Достъп до обществена информация“, Направление „Система за управление на качеството“ ,  Направление „Предварителен контрол“, Направление „Нередности по проекти

Top