нашите сайтове english

Информация за читалищата в Община Варна

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за опазване и развитие на традиционните ценности на нацията. Началото на  читалищното дело в България е положено през 1856 г.

Народните читалища са традиционни, самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Те са юридически лица с нестопанска цел. Съвременните българските читалища са не само важни центрове за опазване и надграждане на  самобитните и традиционни за народа ни културни ценности, но средища, които стъпват върху използването на новите технологии при създаването на дейности и събития отговарящи на потребностите особено на младите в новото технологично време, създават възможности за широк достъп до информация на хората от всички възрасти.

Основните направления и приоритети в читалищните дейности са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища.

 Списък на телефоните номера и актуални имена на читалищни секретари и председатели на Народни Читалища към Община Варна

 1. НЧ „Христо Ботев – 1928”


Секретар:
г-жа Франциска Йорданова            тел. 052/613 146               моб. 0898/ 231 201
Председател: г-н Юлиян Станев            тел. 052/613 144               моб. 0898/ 643 345
ул. „Черни връх” № 62
9008 ВАРНА
mail: h.botev.varna@gbg.bg;

 

 1. НЧ „Възрождение – 1870”

Секретар: г-жа Мариана Александрова                                            моб. 0882/ 528 194
Председател: г-жа Даринка Йовчева                                                
ул. „Славянска” № 28
9000 ВАРНА
mail: vazrozhdenie_1870@abv.bg;

 

 1. НЧ „Варненски будители – 1926”

Секретар: г-жа Галя Радева                  тел. 052/611 901                 моб. 0889/351 153
Председател: г-жа Румянка Йоргова  тел. 052/611 901                 моб. 0878/555 410
бул. „Сливница” №46
9002 ВАРНА
mail: varnenski_buditeli@abv.bg;  

 

 1. НЧ „Отец Паисий – 1934”

Секретар: г-жа Даниела Колева                      тел. 052/ 318 850                                      
Председател: г-н Пламен Писаров                  моб. 0888/ 427 335
Библиотека                                                                       тел. 052/ 318 851
ул. „Братя Бъкстон” № 12А
9002 ВАРНА
mail: paisii_varna.chitalisthe@abv.bg;

 1. НЧ „ Васил Левски – 1945”

Секретар: г-жа Добринка Добрева      тел. 052/303 091                 моб. 0888/ 828 122
Председател: г-н Костадин Вягов                                                        моб. 0879/ 189 329
Библиотека                                                тел. 052/ 302 379
ул. „Лоза” №3
9010 ВАРНА

 1. НЧ „Асен Златаров – 1946”

кв. „Чайка“


Секретар:
г-жа Анелия Стойчева         тел. 052/710 425                 моб. 0879/ 878 427
Председател: г-н Вихрен Бенев                                                           моб. 0888/ 205 218
жк. „Чайка”, ул. „Рупи“ № 3
9005 ВАРНА

 1. НЧ „Прогрес – 1927”
  кв. „Виница“


Секретар:
г-жа Катя Вълчанова            тел. 052/341 639                моб. 0899/ 296 712
Председател: г-жа Гергана Стоянова                                                             моб. 0896/ 653 602
кв. „Виница”
ул. „Св. Димитър Солунски” № 6, ж.к. „Виница“, р-н „Приморски“
9022 ВАРНА
mail: chit.progres@abv.bg;
­­­­­­

 1. НЧ „Елин Пелин – 1977”


Секретар:
г-жа Василена Орманова     тел. 052/728 064                моб. 0878/ 877 055
Председател: г-н Борислав Борисов                                                  моб.
ул. „Елин Пелин” № 57А
9009 ВАРНА
mail: elinpelin_1977@abv.bg;

 1. НЧ „Искра – 1924”


Секретар:
г-жа Марина Рашева            ,                       тел. 052/745 785    
Председател: г-жа Величка Александрова  
ул. „Капитан Райчо Николов“ № 103, ет.1, р-н „Младост“
9009 ВАРНА
mail: iskra_1924@abv.bg;

 

 1. НЧ „Христо Смирненски – 1946”


Секретар:
г-жа Димитричка Табакова                        тел. 052/746 093    
Председател: г-жа Павлина Попова                тел. 052/ 622 445    моб. 0888/ 006 625
кв. „Трошево“
бул. „Владислав Варненчик”, бл.49, ет.1
9000 ВАРНА
mail: smirnenski_1946@abv.bg;

 1. НЧ „П.Р.Славейков – 1928”
  жк. „Вл. Варненчик”


Секретар:
г-жа Мая Друмева                тел. 052/510 305                моб. 0878/ 105 391
Председател: г-жа Грета Илиева                                                        моб. 0878/ 203 577
Библиотекар: г-жа Пламена Христова тел. 052/510 306              моб. 0878/ 105 386
ул. „Константин и Фружин” № 21. п.к. 79
9023 ВАРНА
mail: slaveikov@abv.bg;

 1. НЧ „Михаил Шолохов – 1958”
  с. Казашко


Секретар:
г-жа Катя  Димитрова                                                         моб. 0877/509 002
Председател: г-н Валентин Фердов                                                    моб. 0887/ 448 135
с. Казашко, Община Варна
ул. „Казашка” № 19
9008 ВАРНА
mail: m.sholohov19587@abv.bg

 

 1. НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1927”
  с.Тополи – община Варна


Секретар:
г-жа Величка Иванова         тел. 052/742 556                моб. 0899/ 330 744
Председател: г-н Благовест Георгиев                                                моб. 0886/ 053 337
с.Тополи
ул. „Д-р Липов“ № 11
9140 ВАРНА
mail: chitalishte_topoli@abv.bg;

 

 

 1. НЧ „Просвета – 1927”
  кв. „Аспарухово”

 

Секретар: г-жа Любка Тодорова         тел. 052/370 934                моб. 0899/ 950 506
Председател: г-н Николай Бинев                                                        моб. 0879/ 811 222
ул. „Народни будители” № 1
9003 ВАРНА
mail: prochi@abv.bg;

 

 1. НЧ „ Васил Левски – 1927”
  кв. „Галата“

Секретар: г-жа Жасмина Тодорова     тел. 052/378 394                 моб. 0895/ 474 295
Председател: г-жа Кръстинка Кръстева                                             моб. 0877/ 403 865
ул. „Кап.I ранг Георги Купов” № 24
9012 ВАРНА
mail: galata_1927@abv.bg;

 

 1. НЧ „Димо Цонков – 1927”
  с. Звездица, Област Варненска, община Варна

Секретар: г-жа Ваня Нейкова              тел. 052/379 679                 моб. 0896/ 657 034
Председател: г-жа Станислава Георгиева                                        моб. 0893/309 010
с.Звездица, община Варна
ул. „Феникс“ № 52
9103 ВАРНА
mail: chitalishtezvezdica@gmail.com

 

 1. НЧ „Искра – 1909”
  с. Константиново – община Варна

Секретар: г-жа Петранка Колева                                                         моб. 0892/ 256 882
Председател: г-н Ивайло Иванов                                                        моб. 0899/ 938 333
Библиотека: Красимира Калева                                                         моб. 0896/ 275 008
с. Константинова, община Варна
ул. „Васил Левски” № 34, п.к. 9180
mail: nch_iskra_1909@abv.bg;

 1. НЧ „Възраждане – 1999”

Секретар: г-жа Галина Господинова
Председател: г-н Неждет Ахмед          тел. 052/614 343                моб. 0877/ 281 716
ул. „Габрово” № 14
9008 ВАРНА
mail: necdet@abv.bg;  

 

 1. НЧ „Явин – 2004”

Секретар: г-н Николай Николов                                                         моб. 0896/ 687 760
Председател: г-жа Милена Иванова                                                  моб. 0895/ 456 325
ул. „Марагидик” № 70
кв. „Аспарухово”
9000 ВАРНА
mail: nicros@abv.bg;  

 1. НЧ „Македония – 2005”

Секретар: г-жа Теменужка Петрова    тел. 052/602 801                 моб. 0878/ 749 435
Председател: г-н Чавдар Трифонов
ул. „Солун” № 2
9000 ВАРНА
mail: chitali6temakedonia@abv.bg

 

 1. НЧ „Филип Кутев – 2007”

Секретар: г-жа Недялка Василева                                           моб. 0899/255 684
Председател
: г-н Владимир Трайков тел. 052/ 615 155    моб. 0898/544 411
жк. „Вл. Варненчик“, ул. „П. Кърджиев” № 2
9023 ВАРНА
mail: f_kutev@avb.bg

 1. НЧ „Свети Саркис – 2007”

Секретар: г-жа Силва Бейлерян           тел. 052/ 619 382                моб. 0878/ 793 946
Председател: г-жа Сатеник Аганчян                                                  моб. 0898/ 925 597
ул. „Хан Аспарух” № 15
9000 ВАРНА
mail: nchss@abv.bg

 1. НЧ „Стара Варна – 2010”

Секретар: г-жа Руска Йорданова                                                        тел. 052/ 654 065
Председател: г-н Ламбрин Сотиров                                                   моб. 0888/ 490 221
ул. „Цар Калоян” № 5 (до малката Света Богородица)
9000 ВАРНА
mail: bars2000@mail.bg

 

 1. Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”Област Варна

 

Старши експерт г-жа Саша Стоева                 052/320 370                         моб. 0879/ 187 289

Адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 137, вх. Г

E-mail: rekicchitalishta@abv.bg; rcvn@abv.bg;

 

 

Facebook страница администрирана от дирекция „Култура и духовно развитие“ споделяща информация относно читалищата на територията на община Варна

https://www.facebook.com/chitalishten.informacionen.portal.varna/