нашите сайтове english

Информация за читалищата в Община Варна

Публичното пространство възприема народното читалище като пример за устойчива културна институция със специфична мисия за опазване и развитие на традиционните ценности на нацията. Началото на  читалищното дело в България е положено през 1856 г.

Народните читалища са традиционни, самоуправляващи се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Те са юридически лица с нестопанска цел. Съвременните българските читалища са не само важни центрове за опазване и надграждане на  самобитните и традиционни за народа ни културни ценности, но средища, които стъпват върху използването на новите технологии при създаването на дейности и събития отговарящи на потребностите особено на младите в новото технологично време, създават възможности за широк достъп до информация на хората от всички възрасти.

Основните направления и приоритети в читалищните дейности са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища.

 Списък на телефоните номера и актуални имена на читалищни секретари и председатели на Народни Читалища към Община Варна

 1. НЧ „Христо Ботев – 1928”


Секретар: г-жа  Даниела Петрова,       тел. 052/613 146               
Председател: г-жа Франциска Йорданова,                                       моб. 0898/ 231 201
ул. „Черни връх” №62
9008 ВАРНА
mail: h.botev.varna@gbg.bg;

 

 1. НЧ „Възрождение – 1870”

Секретар: г-жа Мариана Александрова,                                           моб. 0882/ 528 194
Председател: г-жа Даринка Йовчева                                                 
ул. „Славянска” №28
9000 ВАРНА
mail: vazrozhdenie_1870@abv.bg;

 

 1. НЧ „Варненски будители – 1926”

Секретар: г-жа Галя Радева                  тел. 052/611 901                 моб. 0889/351 153
Председател: г-жа Румянка Йоргова  тел. 052/611 901                 моб. 0878/555 410
бул. „Сливница” №46
9002 ВАРНА
mail: varnenski_buditeli@abv.bg;  

 

 1. НЧ „Отец Паисий – 1934”

Секретар: г-жа Даниела Колева,                     тел. 052/ 318 850    моб. 0895/ 647 310
Председател: г-н Костадин Бандутов            
Библиотека                                                             тел. 052/ 318 851
ул. „Братя Бъкстон” №12А
9002 ВАРНА
mail: paisii_varna.chitalisthe@abv.bg;

Сайт: https://paisiivarna.com/   

 1. НЧ „ Васил Левски – 1945”

Секретар: г-жа Добринка Добрева,     тел. 052/303 091                 моб. 0888/ 828 122
Председател: г-жа Лиляна Савова                                                      
Библиотека                                                тел. 052/ 302 379
ул. „Лоза” №3
9010 ВАРНА
mail: n4levski@mail.bg 
biblioteka_levski@abv.bg

 1. НЧ „Асен Златаров – 1946”

кв. „Чайка“

 

Секретар: г-жа Анелия Стойчева,       тел. 052/710 425                 моб. 0879/ 878 427
Председател: г-н Вихрен Бенев                                                           моб. 0888/ 205 218
жк. „Чайка”, ул.”Рупи” №3
9005 ВАРНА
mail: asen_zlatarov45@abv.bg

 

 1. НЧ „Прогрес – 1927”
  кв. „Виница“

 

Секретар: г-жа Катя Вълчанова,           тел. 052/341 639                моб. 0899/ 296 712
Председател: г-жа Мартина Кожухарова                                          моб. 0899/ 877 304
ул. „Св. Димитър Солунски” №6,
ж.к."Виница", р-н "Приморски"
9022 ВАРНА
mail: chit.progres@abv.bg;
сайт: https://www.vinica.eu/2020/08/blog-post_73.html


­­­­­­

 1. НЧ „Елин Пелин – 1977”


Секретар:
г-жа Василена Орманова     тел. 052/728 064                моб. 0878/ 877 055
Председател: г-н Борислав Борисов                                                  моб.
ул. „Елин Пелин” № 57А
9009 ВАРНА
mail: elinpelin_1977@abv.bg

 1. НЧ „Искра – 1924”

Секретар:                                                              
Председател: г-жа Нина Кърджиева               тел.                             моб. 0897/605 725
ул. "Капитан Райчо Николов" №103, ет.1
9009 ВАРНА
mail:  iskravn1924@abv.bg

 1. НЧ „Христо Смирненски – 1946”

Секретар: г-жа Димитричка Табакова,          тел. 052/746 093     моб. 0879/ 339 457
Председател: г-жа Павлина Попова                тел. 052/ 622 445    моб. 0888/ 006 625
кв. Трошево
бул. „Владислав Варненчик”, бл.49, ет.1
9000 ВАРНА
mail: smirnenski_1946@abv.bg

 

 1. НЧ „П.Р.Славейков – 1928”
  жк. „Вл. Варненчик”

Секретар: г-жа Мая Друмева,              тел. 052/510 305                моб. 0878/ 105 391
Председател: г-жа Грета Илиева                                                          моб. 0878/ 203 577
Библиотекар: г-жа Пламена Христова тел. 052/510 306              моб. 0878/ 105 386
жк. „Владислав Варненчик”,
ул. „Константин и Фружин” №21. п.к. 79
9023 ВАРНА
mail: slaveikov@abv.bg;
Сайт: https://slaveikov1928.org/

 

 1. НЧ „Михаил Шолохов – 1958”
  с. Казашко

Секретар: г-жа Християна Иванова                                                       моб. 0877/509 002
Председател: г-н Валентин Фердов                                                     моб. 0887/ 448 135
с.Казашко, Община Варна
ул. „Казашка” №19
9008 ВАРНА
mail: m.sholohov19587@abv.bg

 

 1. НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1927”
  с.Тополи – община Варна

Секретар: г-жа Величка Иванова,       тел. 052/742 556                моб. 0899/ 330 744
Председател: г-жа Илияна Стоянова                                                  моб. 0887/24 76 50
с. Тополи
ул. "Д-р Липов" №11
9140 ВАРНА
Област Варненска
mail: chitalishte_topoli@abv.bg

 1. НЧ „Просвета – 1927”
  кв. „Аспарухово”

 

Секретар: г-жа Любка Тодорова,        тел. 052/370 934                моб. 0899/ 950 506
Председател: г-н Николай Бинев                                                        моб. 0879/ 811 222
кв. „Аспарухово”
ул. „Народни будители” №1
9003 ВАРНА
mail: prochi@abv.bg

 1. НЧ „ Васил Левски – 1927”
  кв. „Галата“

Секретар: г-жа Жасмина Тодорова,    тел. 052/378 394                 моб. 0895/ 474 295
Председател: г-жа Кръстинка Кръстева                                             моб. 0877/ 403 865
кв. „Галата“
ул. „Кап.I ранг Георги Купов” №24
9012 ВАРНА
mail: galata_1927@abv.bg

 

 1. НЧ „Димо Цонков – 1927”
  с. Звездица, Област Варненска, община Варна

Секретар: г-жа Ваня Нейкова,             тел. 052/379 679                 моб. 0896/ 657 034
Председател: г-жа Станислава Георгиева                                         моб. 0893/309 010
с. Звездица, община Варна
ул. „Феникс“ №52
9103 ВАРНА
mail: chitalishtezvezdica@gmail.com;

 

 1. НЧ „Искра – 1909”
  с. Константиново – община Варна

Секретар: г-жа Петранка Колева,                                                        моб. 0892/ 256 882
Председател: г-н Ивайло Иванов                                                         моб. 0899/ 938 333
Библиотека: Красимира Калева                                                          моб. 0896/ 275 008
с. Константиново, община Варна
ул. ”Васил Левски” №34, п.к.9180
mail: nch_iskra_1909@abv.bg

 

 1. НЧ „Възраждане – 1999”

Секретар: г-жа Галина Господинова
Председател: г-н Неждет Ахмед,         тел. 052/614 343                моб. 0877/ 281 716
ул. „Габрово” №14
9008 ВАРНА
mail: necdet@abv.bg 

 

 1. НЧ „Явин – 2004”

Секретар: г-н Николай Николов,                                                        моб. 0896/ 687 760
Председател: г-жа Милена Иванова                                                   моб. 0895/ 456 325
ул. „Марагидик” №70
кв. „Аспарухово”
9000 ВАРНА
mail: nicros@abv.bg

 1. НЧ „Македония – 2005”

Секретар: г-жа Теменужка Петрова   тел. 052/602 801                 моб. 0878/ 749 435
Председател: г-н Чавдар Трифонов
ул. „Солун” №2
9000 ВАРНА
mail: chitali6temakedonia@abv.bg

 

 1. НЧ „Филип Кутев – 2007”

Секретар: г-жа: Недялка Василева                                                      моб. 0899/255 684
Председател: г-н Владимир Трайков,             тел. 052/ 615 155                моб. 0898/544 411
ул. „Панайот Кърджиев” №2
жк. „Владислав Варненчик“
9023 ВАРНА
mail: f_kutev@abv.bg

 1. НЧ „Свети Саркис – 2007”

Секретар: г-жа Силва Бодурян                                             тел. моб. 0889/112 908

Председател: г-н Масис Багдатян                                       тел. моб. 0879/030 303
ул. „Хан Аспарух” №15
9000 ВАРНА
mail: nchss@abv.bg

 1. НЧ „Стара Варна – 2010”

Секретар: г-жа Руска Йорданова,                                                       тел. 052/ 654 065
Председател: г-н Ламбрин Сотиров                                                   моб. 0888/ 490 221
ул. „Цар Калоян” №5 до Старинен храм "Св. Успение Богородично"(малката Богородица)
9000 ВАРНА
mail: bars2000@mail.bg

 1. Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища”Област Варна

 Старши експерт: г-жа Саша Стоева                052/320 370         моб. 0879/ 187 289
Адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 137, вх. Г
E-mail: rekicchitalishta@abv.bg; rcvn@abv.bg;

26. НЧ „ Ясна поляна 2014”

Секретар: г-жа Елка Георгиева Манева
Председател: г-н Йордан Йорданов,                                       моб.  0899/081 200
ул. „Солун“ №2
9000 ВАРНА
mail: chitaliste2014@gmail.com

27.НЧ „Свети Никола – 2017“

Секретар: г-жа Мариела Митева                                              моб. 0886/155 303
Председател: г-н Венцислав Сивов                                         моб. 0876/799 333
ул. „Драгоман“ №14
9000 ВАРНА
mail: svt.nikola@abv.bg;

 

Facebook страница администрирана от дирекция „Култура и духовно развитие“ споделяща информация относно читалищата на територията на община Варна

https://www.facebook.com/chitalishten.informacionen.portal.varna/

 

Top