нашите сайтове english

Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги"

Дирекция "Управление на човешките ресурси и административни услуги"

Дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги” се състои от два отдела. – отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” и отдел “Административни услуги, деловодство и архив”.  

Нейните функции са свързани с наемане, подбор и обучение на служители от общинската администрация, административно обслужване на физическите и юридическите лица, при спазване на принципа “Едно гише, организиране на документооборота, деловодно-информационната дейност на община Варна и др.

Top