нашите сайтове english

Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"

Дирекция "Общинска собственост, икономика и стопански дейности"

 Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“се състои от три отдела -отдел „Общинска собственост“,  отдел „Земеделие“, отдел „Общинска икономика, транспорт и реклама“.

 Дирекцията изпълнява функции по придобиване, разпореждане, отдаване под наем на имоти общинска собственост,  дейности, свързани с придобиване или възстановяване право на собственост на граждани в териториите по §  4 от ЗСПЗЗ, изготвяне на документи във връзка с прилагане на ПНИ, дейности, свързани с рекламата на територията на община Варна, с обществения и таксиметров транспорт и други.  

Top