нашите сайтове english

Контакти

Контакти

Официален адрес за кореспонденция

Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43
Булстат 000093442
ИН по ЗДДС BG 000093442

Телефон за информация:

(052) 820 800, +359 52 820 800, (052) 820 802, +359 52 820 802 – за административно обслужване

(052) 820 905, +359 52 820 905 – за местни данъци

Електронен адрес за кореспонденция за административно обслужванеadm_obsluzhvane@varna.bg 

 

Top