нашите сайтове english

Здравни кабинети и здравни медиатори

Здравните кабинети на територията на Община Варна са 112 и се обслужват от 170 медицински специалисти (лекари и медицински сестри), които обгрижват деца и ученици в детски градини и училища. За кандидатстване за работа в здравен кабинет се подава Заявление по образец, което може да се изтегли от сайта на Община Варна. Свободните места се публикуват в Jobs.bg и/или дирекция „Бюро по труда“.

***

В Община Варна има назначени 7(седем) здравни медиатори, разпределени както следва: двама в район „Вл. Варненчик“, двама в район „Младост“, двама в район „Аспарухово“ и един в кметство „Каменар“.

Дейността на здравните медиатори е насочена към подпомагане достъпа до услугите в сферата на здравеопазване в община Варна.

За кандидатстване за работа като здравен медиатор се обявява конкурс от Община Варна.

Top