нашите сайтове english

VI ГРАДСКАТА СРЕДА

VI ГРАДСКАТА СРЕДА

В периода 2019-2023 година, въпреки падемията, политическите и икономически кризи, Община Варна реализира много проекти, част от тях продължават да се изпълняват към 30.09.2023 г.

Обекти - 2019 - 2023 г.

Основен ремонт/рехабилитация на пътна мрежа, пътни трасета, артерии, алеи и други обекти по инфраструктурата:

Основен ремонт на ул. "Цар Борис" ІІІ , кв. "Виница", в участъка от ул. "Св. Св. Константин и Елена" до обръщач

Основен ремонт на улица "Студентска", в участъка от ул. "Мир" до ул. "Дубровник" по плана на 24 м.р., гр. Варна

Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител", гр. Варна

„Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Карантината, р-н Аспарухово, гр. Варна“

Oсновен ремонт на ул."Кап.Рончевски" по плана на 18-ти м.р., гр. Варна

Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ по плана на 9-ти м.р., гр. Варна

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

Реконструкция на ул."Флора" по плана на 26 м.р., гр. Варна

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена", включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода

Изграждане на ул. "Акация"

Подход от бул."Цар Освободител" към МБАЛ " Света Анна-Варна" АД

„Пробив на бул. „Сливница” от О.Т. 49 до О.Т. 65 от бул. „Ян Хунияди” до бул. „Атанас Москов” по плана на ОП три, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, в т.ч. Реконструкция на светофарна уредба на кръстовището на бул. "Сливница" и бул. "Янош Хунияди"

„Изграждане на бул. „Васил Левски” в участъка от ул. „Подвис” до ул. „Девня”, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот с ид.№ 10135.2569.187, находящо се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. "Иван Богоров“ №26 / ул. „Тодор Икономов“, район „Приморски“, гр. Варна

Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на  детска площадка за игра на открито и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. „Сливница“ / ул.“ Отец Паисий“, район „Одесос“, гр. Варна

Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и спортна на открито в ПИ 10135.1026.289, с адрес ул.”Пенчо Славейков“ №7 / ул.”Васил Априлов“, район „Одесос“, гр. Варна

Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между  улиците „ Г. Бенковски”, „Сава Доброплодни”, „Христо Попович” и „Панайот Волов”, район „Одесос“, гр. Варна

„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“

Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна - І етап

Благоустрояване:

Строителство на парк "Възраждане" в УПИ III-621 "за публично парково пространство", кв.17 /ПИ 10135.3511.621/, по плана на ж.к. "Възраждане"- I м.р., град Варна” – I и II етап
2016 г.-2018 г.; сметна стойност 4 455 201 лв.

Благоустрояване на  10135.1506.35 по КК, кв. 136 по плана на 7 м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев” и ул. Бачо Киро”,  гр. Варна
2017 - 2019 г.; сметна стойност 264 581 лв.

Детска площадка за игра на открито на адрес м. “Св. Никола” №117, район „Приморски“, гр. Варна

Обекти 2020 г.

"Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа"

Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна

Район Одесос, в т.ч.

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 1-ви микрорайон - ул.Македония, ул.Раковски, ул.Проф.Николай Державин, район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон - ул.Дякович, ул.Козлодуй, район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони - ул.Патриарх Евтимий,ул.Атанас Георгиев, ул.Георги Живков,ул.Юрий Венелин, ул.Радецки, ул.Велико Христов, ул.Христо Попович, ул.Христо Самсаров, ул.Проф.Жолио Кюри, ул.Ангел Георгиев, ул.Поп Харитон, ул.Ангел Кънчев, район Одесос, гр. Варна

Район Приморски, в т.ч.:

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 6-ти микрорайон - ул.Царевец, паркинг на ул.Силистра, район Приморски, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 25-ти микрорайон - ул.Роза, ул.Лотос и ул.Карамфил, район Приморски, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа, включително на ул. „Св. пророк Илия“ и ул. „Св. Йоан Кръстител“ - ул.Св.Йоан кръстител, ул.Димитър Солунски по плана на кв. Виница, район Приморски, гр. Варна

Район Владислав Варненчик, в т.ч.:

 Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, 1-ви микрорайон, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

Район Младост, в т.ч.:

 Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри микрорайон - ул.Блян,  район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Младост“, 2-ри микрорайон - ул.Хан Севар, район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон - ул.Милосърдие, ул.Гео Милев, район Младост, гр. Варна

Район Аспарухово, в т.ч.:

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 27-ми микрорайон - ул.Атанас Манев, район Аспарухово, гр. Варна

с. Константиново, в т.ч.:

Основен ремонт на улична мрежа  с. Константиново - ул.Васил Левски, ул.Г.Бенковски, ул.Ком, ул.Мусала, ул.Булаир, ул.Явор, ул.Кап.Петко войвода, ул. Трети март, гр. Варна

Основен ремонт на ул.”Чаталджа“ и ул.”Братя Бъкстон” в участъка отул.”Ген. Колев” до бул."Васил Левски"  по плана на 5 м.р., гр.Варна- улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски"

Основен ремонт на на пътни връзки на бул."Васил Левски" при ул."Царевец" улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски"

Основен ремонт на на пътна връзка на бул."Васил Левски" към ул."Мир" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски"

Основен ремонт на  ул."Д-р Анастасия Железкова"  от  ул."Разлог" до бул."Осми Приморски Полк" и връзка с бул."Васил Левски", чрез ул."Разлог", улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски"

Основен ремонт на на пътна връзка на бул."Васил Левски" при ул."Подвис" улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски"

Основен ремонт ул. "Акация"

Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр.Варна

Паспортизация на общинските пътища на територията на община Варна, в т.ч.

Паспортизация на общински път VAR1080

Паспортизация на общински път VAR 1081

Паспортизация на общински път VAR 1082

Паспортизация на общински път VAR 1083

Паспортизация на общински път VAR 1084

Паспортизация на общински път VAR 1085

Паспортизация на общински път VAR 1087

Паспортизация на общински път VAR 1090


Паспортизация на общински път VAR 2028

Паспортизация на общински път VAR 2033

Паспортизация на общински път VAR 2086


Паспортизация на общински път VAR 2092

Паспортизация на общински път VAR 3088

Паспортизация на общински път VAR 3089

Паспортизация на общински път VAR 3091

Реконструкция на улица от бул."Първи май" към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината", р-н Аспарухово, гр.Варна

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

Реконструкция на ул."Флора" по плана на 26 м.р., гр. Варна

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена", включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода

Благоустрояване

Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. "Иван Богоров“ №26 / ул. „Тодор Икономов“, район „Приморски“, гр. Варна

Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на  детска площадка за игра на открито и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. „Сливница“ / ул.“ Отец Паисий“, район „Одесос“, гр. Варна

Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между  улиците „ Г. Бенковски”, „Сава Доброплодни”, „Христо Попович” и „Панайот Волов”, район „Одесос“, гр. Варна

Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.330, с адрес м. “Св. Никола” № 117, район „Приморски“, гр. Варна

"Крайезерен парк „Казашко“ в УПИ II – „Парк“ / ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко, с адрес ул. „Рибарска”, с. Казашко, община Варна"

Изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 2,4,6,8 ул. „Момина сълза”, район Приморски, гр. Варна

Изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18,20,22,24, 26,28 и 30 на ул. „Люляк”, район Приморски, гр. Варна

Изграждане на извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в пространство зад бл. 39-49 на ул. „Струга” район Одесос, гр. Варна

Изграждане на  паркинг при бл. 51, кв. Аспарухово

Основен ремонт/рехабилитация на пътна мрежа, пътни трасета, артерии, алеи и други обекти по инфраструктурата, в т.ч.:

Район Одесос, в т.ч.

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 7-ми микрорайон - ул.Дякович, ул.Козлодуй, район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 9-ти и 10-ти микрорайони - ул.Патриарх Евтимий,ул.Атанас Георгиев, ул.Георги Живков,ул.Юрий Венелин, ул.Радецки, ул.Велико Христов, ул.Христо Попович, ул.Христо Самсаров, ул.Проф.Жолио Кюри, ул.Ангел Георгиев, ул.Поп Харитон, ул.Ангел Кънчев,ул. Д-р Пискюлиев район Одесос, гр. Варна

Район Владислав Варненчик, в т.ч.:

 Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, 1-ви микрорайон, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

Район Младост, в т.ч.:

 Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри микрорайон - ул.Блян,  район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Младост“, 2-ри микрорайон - ул.Хан Севар, район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон - ул.Милосърдие, ул.Гео Милев, район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" и ул. "Братя Бъкстон", в участъка от ул. "Ген Колев" до бул."Васил Левски" по плана на 5 м.р., гр. Варна - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"

Основен ремонт на пътни връзки на бул."Васил Левски" при ул."Царевец" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"

Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" към ул."Мир" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"

Основен ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от  ул."Разлог" до бул."Осми Приморски Полк" и връзка с бул."Васил Левски", чрез ул."Разлог" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски"

Основен ремонт на пътна връзка на бул."Васил Левски" при ул."Подвис" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "В. Левски"

Основен ремонт на ул. "Дубровник", по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")

Основен ремонт на ул. "Акация"

Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален Клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр.Варна

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”

ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин "

ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф "

ул. "Поп Богомил"

ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф"

ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски"

ул. "Граф Игнатиев"

ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев"

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"

ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"

ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"

ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"

ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисии"

ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисии"

ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница"

ул. "Васил Друмев"

ул. "Тодор Икономов"

ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до  ул. "Злати Бръчков"

ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.

ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински"

ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"

ул. "Иван Боримечката"

ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо"

ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"

ул. "Цар Св. Тертер"

ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41

ул. "Найчо Цанов"

ул. "Искър"

ул. "Инж. Каракулаков"

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

ул. "Злетово"

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна”

Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис”, в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна”

Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап

Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна”

Реконструкция на улица от бул."Първи май" към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината", р-н Аспарухово, гр.Варна

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

Реконструкция на ул. "Флора" по плана на 26 м.р., гр. Варна

Реконструкция на кръстовище между о.т. 115-о.т. 120, о.т. 162, о.т. 163, о.т. 121-о.т. 127 по плана на КК "Св. Св. Константин и Елена", община Варна

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК "Св. Св. Константин и Елена", включително благоустрояване чрез оформяне на зона за отдих и нова чешма с минерална вода

Временна връзка (пробив на ул. Кестен), по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна - обект, фактически свързан с бул. "В. Левски"

Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска",  бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"

Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"

Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина"

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"

Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"

Благоустрояване в ж. к."Трошево"  - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"

Основен ремонт на  ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна“

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" – 2 етап

Благоустрояване

извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. "Люляк", район "Приморски", гр. Варна

Изграждане на паркинг при бл.51 кв. "Аспарухово", ул."Балкапан" по плана на 27 м.р.

"Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица, община Варна", в това число проектиране, СМР, авторски надзор, комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект, строителен надзор, технически паспорт

Основен ремонт/рехабилитация на пътна мрежа, пътни трасета, артерии, алеи и други обекти по инфраструктурата

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Аспарухово”, гр. Варна"

Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка "Обръщач Черноморец", гр. Варнa; сметна стойност 3 300 000 лв.

Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна, II етап: Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Кап. I-ви ранг Георги Купов", кв. Галата, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Крайбрежна", кв. Галата, гр. Варна

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Вл. Варненчик”, гр. Варна"

Основен ремонт на бул. "Янко Мустаков" от бул. "Света Елена" до бул. "Константин и Фружин" по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 3-ти м. р., гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Георги Минков" от бул. "Света Елена" до ул. "Антон Франгя", по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р., район Вл. Варненчик, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "6-ти септември" от бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р., район Вл. Варненчик, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Асен Разцветников" от бул. "Света Елена" до ул. "Боян Илиев", по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" 1-ви м. р., район Вл. Варненчик, гр. Варна

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Младост”, гр. Варна"

Основен ремонт на ул. "Прилеп" по плана на район Младост, гр. Варна - II-ри и III-ти етап

Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Вл. Варненчик" до бул. "Д-р Атанас Москов" по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Основен ремонт на ул. „Младежка“ в участъка от бул. "Република" до ул. "Тихомир", вкл. ремонт на пешеходен подлез при сп. "Драгаш" и транспортно съоръжение - автомобилен надлез над Елпромско дере, по плана на 16-ти м.р., гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Поп Димитър" от бул. "Цар Освободител" до о. т. 255, по плана на ж. к. "Възраждане" 3-ти м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Петко Стайнов", по плана на 26-ти м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и улица от о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26-ти м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Мечтание" от ул. "Васил Чекаларов" до улица западно от парк "Младост", по плана на ж. к. "Младост" 1-ви м. р., район Младост, гр. Варна

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Одесос”, гр. Варна"

Основен ремонт на бул. "Девня" от бул. "Васил Левски" до ул. "Преслав", по плана на район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Цариброд", в участъка от ул. "Ал. Дякович" до ул. "Дунав" по плана на 7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ул. "Св. Климент" до ул. "Шипка", район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Ген. Радко Димитриев" от ул. "Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев", район Одесос, гр. Варна

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа в район „Приморски”, гр. Варна"

Основен ремонт на бул. "Христо Смирненски" от ул. "Прилеп" до бул. "Осми приморски полк", по плана на район Приморски, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Чаталджа" от бул. "Генерал Колев" до ул. "Любен Каравелов" и ул. "Никола Михайловски" от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Васил Друмев", гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Мир" в участъка от ул. "Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия №32, р-н "Приморски", гр. Варна

Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна -етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.II

Основен ремонт на ул. "Никола Й. Вапцаров", гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Евлоги Георгиев" от бул. "Хр. Смирненски" до ул. "Арх. П. Момилов", по плана на 24-ти м. р., гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Арх. Манол Йорданов",  в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м.р. , гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Петър Попов" от пътен възел с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов", по плана на СО "Ален мак", гр. Варна - I-ви етап

Основен ремонт на ул. "Проф. Петър Ников" в уастъка от ул. "Петър Попов" до ул. "Боян Бъчваров", по плана на СО "Ален мак", гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Инж. Цаню Цанев"  в участъка от ул. "Янко Славчев" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален мак", гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Янко Славчев" от спирка "Варненски свободен университет" до ул. "Атанас Липчев", по плана на СО "Ален мак", гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Д-р Янаки Богданов", в участъка от бул. "Княз Борис I" до ул. "Арх. Торос Тороманян", по плана на ж. к. "Свети Никола", гр. Варна

Основен ремонт на общински път VAR1082 от км. 0+000 (кръстовище с път I-9) до км. 1+700 (кръстовище при комплекс "Ривиера"), по плана к. к. "Златни пясъци", община Варна

Вход изход от к. к. "Св. Св. Константин и Елена" към път I-9 при км. 95+550 ляво по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна

Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120, о. т. 162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна

Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1-ва"), по планан на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Зевс" от о. т. 2 до о. т. 18, по плана на СО "Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна

Проект „Разширение на Зона за платено улично паркиране – Зелена Зона в гр. Варна”

Основен ремонт на улична мрежа на територията на община Варна, в т.ч. проектиране, СН, АН, доклад за оценка на съответствието, технически паспорт, в т.ч. по райони:

Район Владислав Варненчик, в т.ч.:

 Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, 1-ви микрорайон, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна

Район Младост, в т.ч.:

 Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. Възраждане, 2-ри микрорайон - ул.Блян,  район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на ж.к. „Младост“, 2-ри микрорайон - ул.Хан Севар, район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на улична мрежа по плана на 16-ти микрорайон - ул.Милосърдие, ул.Гео Милев, район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Акация"

Реконструкция на кръстовище между о. т. 115 - о. т. 120, о. т. 162, о. т. 163, о. т. 121 - о. т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна

Основен ремонт на ул. "Дубровник", по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")

Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”

ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин "

ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф "

ул. "Поп Богомил"

ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф"

ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски"

ул. "Граф Игнатиев"

ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев"

ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев"

ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"

ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"

ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"

ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"

ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"

ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"

ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисии"

ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисии"

ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница"

ул. "Васил Друмев";

ул. "Тодор Икономов"

ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р.

ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до  ул. "Злати Бръчков"

ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.

ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински"

ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"

ул. "Иван Боримечката"

ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо"

ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"

ул. "Цар Св. Тертер"

ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41

ул. "Найчо Цанов"

ул. "Искър"

ул. "Инж. Каракулаков"

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

ул. "Злетово"

Основен ремонт на ул. „Св. Св. Константин и Елена”, кв. "Виница", в участъка от ул. „Цар Борис III” до Гробищен парк, гр. Варна”

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна”

Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис”, в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна”

Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна” – I-ви етап

Основен ремонт на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна”

Пътна автомобилна рампа на АМ "Хемус" - качване от бул. "Ат. Москов", от О.Т. 1100 до О.Т. 1105, по плана на ПЗ "Метро", р-н Вл. Варненчик, гр. Варна

Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна", в т.ч. проектиране, АН, СН и други, в т.ч.:

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Реконструкция на ул. "Мадара" в участъка на ул. "Д-р Анастасия Железкова" до ул. "Явор" и благоустрояване пространствата в карето между бул. "Царевец" -  ул. "Караагач"- ул. "Мир" - бул. "Васил Левски" -  бул. "Осми Приморски полк", чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти м.р., район Приморски, гр. Варна

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Благоустрояване на постранството заключено между бул. "В. Левски", ул. "Царевец", "Караагач", ул. "Мир"

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска",  бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"

Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев"

Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина"

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"

Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"

Благоустрояване в ж. к."Трошево"  - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"

Проект "Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап: Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779,767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев", в т.ч. основен ремонт на  ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“ и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик“, "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна“
ПМС 360/10.12.2020 г.; ФО - 70/17.12.2020 г. на МФ (8 000 000 лв.)
2018 - 2021 г.,

Преходни

Проектиране и изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 на ул. "Люляк", район "Приморски", гр. Варна

Основен ремонт/рехабилитация на пътна мрежа, пътни трасета, артерии, алеи и други обекти по инфраструктурата

Основен ремонт на ул. "Дубровник", по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна (обект, фактически свързан с бул. "В. Левски")

Основен ремонт на улица между от о. т. 162 - до о. т. 176 и улица от о. т. 87 - до о.т. 127 по плана на к. к. "Св. Св. Константин и Елена", община Варна

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа на територията на Община Варна”

Основен ремонт на ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин ", по плана на 1 м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф ", по плана на 3-ти и 8-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Поп Богомил" , по плана на  7-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф" , по плана на  8-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет"до бул. "Приморски" , по плана на  8-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Граф Игнатиев" , по плана на  8-ми м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица" , по плана на  9-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни" , по плана на  4-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница" , по плана на  14-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Петко Ю. Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисий" , по плана на  14-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисий" , по плана на  14-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница" , по плана на  14-ти м. р., район Одесос, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Васил Друмев"  , по плана на  18-ти м. р., район Приморски, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Тодор Икономов" , по плана на  18-ти м. р., район Приморски, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до  ул. "Злати Бръчков" по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Под игото" по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински", по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо", по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Иван Боримечката", по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Кап. Райчо", по плана на 15 м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър", по плана на ж.к."Възраждане",III м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Цар Св. Тертер" , по плана на ж.к."Възраждане",II м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Цар Гаврил Радомир" в частта северно от бл. 41 , по плана на ж.к."Възраждане",II м. р., район Младост, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Найчо Цанов", по плана на 28 м.р., район Аспарухово, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Искър", по плана на 27 м.р., район Аспарухово, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Инж. Каракулаков", по плана на 27 м.р., район Аспарухово, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", по плана на 27 м.р. и 28 м.р., район Аспарухово, гр. Варна

Основен ремонт на ул. "Злетово" , по плана на  27 м.р. и 28 м.р., район Аспарухово, гр. Варна

Основен ремонт на ул. „Цар Борис III” от бул. „Осми приморски полк” до пресичане с „Фатрико дере”, гр. Варна”

Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. „Подвис”, в участъка от бул. „Хр. Смирненски” до бул. „В. Левски”, гр. Варна”

Реконструкция на ул. „Прилеп” в участъка от бул. „Ян Палах” до вход м-ст „Пчелина“, в т. ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна”

Основен ремонт/реконструкция на ул. „Колю Фичето” в участъка от о. т. 4084 през о. т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о. т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна”

Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна,
 в т.ч.:

Подобект: Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна - етапи: I, IV, V.II, VI.II, VII.II, VIII.II, IX.II, X.2
част от проект "Основен ремонт на междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"

Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична
мрежа в с. Тополи, с. Звездица, с. Каменар, Община Варна”

Реконструкция на бул. „Атанас Москов“ в участъка от път I-2 до ул. „Кольо Фичето“

Реконструкция на бул. „Девня“ от бул. „Ат. Москов“ до бул. „Република“, гр. Варна

Проект „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"

Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"

  Основен ремонт на междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Реконструкция на ул. „Мадара” в участъка на ул. „Д-р Анастасия Железкова” до ул. „Явор” и благоустрояване пространствата в карето между бул. „Царевец” – ул. „Караагач” – ул. „Мир” - бул. „Васил Левски” – бул. „Осми Приморски полк”, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. по плана на 17-ти микрорайон, район Приморски, гр. Варна

Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец",  бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк", включващ: Благоустрояване на пространството заключено между бул. "В. Левски", ул. "Царевец", "Караагач", ул. „Мир”

Обща сметна стойност на "Основен ремонт на междублоково пространство в 17-ти м.р., заключено между бул. "Царевец" , бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"

Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска",  бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"

Благоустрояване пространство около обект:"Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. "Изгрев""

Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина"

Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"

Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"

Благоустрояване в ж. к."Трошево"  - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"

Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство заключено между бул. "Народни Будители", ул. "Перник", ул."Искър", ул. "Чонгора", ул. "Детелин Войвода, ул. "Балкапан" по плана на 27-ми м. р.

Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р. Етап I

Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"

Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"

Основен ремонт на общински път VAR 1082 от пътен възел с републикански път I-9 до свлачище „Трифон Зарезан“ и от свлачище „Трифон Зарезан“ до кръстовище при комплекс „Ривиера“, Община Варна
ЕТАП 1: Участък от км 5+950 до км 3+150
ЕТАП 2: Участък от км 2+950 до км 2+565
ЕТАП 3: Участък от км 3+150 до км 2+950 и от км 2+565 до км 1+600”

    Top