нашите сайтове english

III РАБОТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

7. Програма „Младежки дейности“

Програма „Младежки дейности“ подкрепя инициативността, творчеството и предприемаческия дух на младите хора от град Варна. Създава условия за личностното им развитие и участието им в живота на Общината.

За периода 01.01.2019 г.- 30.06.2023 г. по програма „Младежки дейности“ са изразходвани 2 488 305 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 552 090 лв. (финансирани 71 проекта).

За летни доброволчески стажове, доброволчески кампании и инициативи са изразходвани 30 228 лв.

За отчетния период са реализирани следните дейности с устойчив характер:

Варненски младежки фестивал на уличните изкуства;

В навечерието на Международния ден на младежта – 12 август, всяка година, традиционно се провежда едно от най – мащабното младежко събития в нашия град „FunCiti+“. В рамките на два фестивални дни се предоставя сцена за изява на млади талантливи изпълнители в областта на музикалното, театралното, изобразителното и др. изкуства. Фестивалът дава възможност да бъдат разгърнати възможностите и потенциала на младите хора, да се отбележат техните постижения и да се планира механизъм за по-доброто им включване в развитието на обществото ни.

Дейности по програма „Родолюбие и военно –патриотично възпитание на учащата младеж“;

Програмата е резултат от съвместната  работа  на  общинската  организация  на  Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ - гр. Варна и дирекция  „Образование и младежки дейности” на Община Варна. Взаимното начинание стартира през 2016 г. като в изпълнение на Споразумението и Плана за съвместна работа се провеждат - пътуващи семинари, конкурси, беседи, лекции и изложби.

Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;

Фестивалът има за цел да стимулира младежкото творчество за създаване на оригинални филми /документални и игрални/, новели, видео клипове, репортажи и новинарски емисии. Във фестивала участват както ученици от България така и от чужбина.

Национално младежко състезание „Какво?, Къде?, Кога?“;

Състезанието има за цел да провокира младите хора селективно да търсят информация и да повишават коефициента си на интелигентност.

Събитието протича в съответствие с официалните правила на Националната асоциация на клубовете на знаещите в България.

Дейности по споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска св. Митрополия и Община Варна;

В рамките на Споразумението са реализирани дейности, свързани със запознаване и приобщаване на младите хора към християнските ценности и православни традиции. Осъществени са: поклоннически пътувания до Света гора, Рилския манастир и др.; отбелязване на големи православни празници – Рождество Христово, Благовещение, Деня на християнското семейство и младеж; конкурси / „Пътят към храма“/, изложби, дебати.

Тържествен концерт по случай Националния празник на Р. България 3-ти март;

Инициативи с академичната младеж;

Ежегодно програма „Младежки дейности“ финансира дейности на варненската академична общност. Реализират се младежки инициативи, конкурси, неформални обучения, научни форуми и др. дейности /Фестивал „Граждани на света“, Национално състезание „Енергетиката и ние“ и др./

Национален студентски фолклорен фестивал и др.

Националният студентски фолклорен фестивал „Срещи на приятелството“ дава сцена за изява на българските студенти и възможност за срещи и културен обмен с колегите им от чужбина. Събитието е предпоставка за създаване на среда за трайни творчески контакти и взаимоотношения.

Кампания „Бъди грамотен“;

Популярната в цяла България инициатива се провежда традиционно през месец юли и в нашия град.

В нея се включват над 2000 участници. Жителите и гостите на града проверяват знанията си по български език, своя правопис и получават безплатна консултация.

 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 781 293 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 161 297 лв./ финансирани 21 проекта/.

За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 9 888 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

  • Варненски младежки фестивал “Фън сити +“;
  • Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?“ ;
  • Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;
  • Национален студентски фолклорен фестивал;
  • Кампания „Бъди грамотен“.

Програмата осъществява  финансова подкрепа на дейностите на студентските съвети на  варненските висши училища в размер на 39 779 лв. С предоставените средства са реализирани младежки инициативи, симпозиуми, спортни турнири, неформални обучения и други дейности,

Програма „Младежки дейности 2019“ финансира иновативни и отговарящи на реалните потребности на младите хора, младежки инициативи на неправителствени организации /НПО/:

  • „Млади предприемачи“ – СНЦ „Споделено работно място“;
  • „Реализиране на иновативни идеи“ – Фондация „Иноватор“.

По повод 8- ми декември „Празник на студенската младеж“ са предоставени на студентите от варненските висши училища билети  за посещение на театрален спектакъл и посещение на Ескейп рум, както и предметни награди.

 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 434 340лв. За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 144 554 лв./ финансирани 19 проекта/. За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 8 000 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

- Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?“;

- Национална кампания „Бъди грамотен“;

- Детски и младежки културен форум;

- Европейски ден на езиците.

Програмата предостави финансова подкрепа за реализиране на младежки инициативи, симпозиуми, неформални обучения на студентските съвети на варненските висши училища в размер на 46 042 лв. като:

-ВСУ „Черноризец Храбър“ - инициатива „Изкуствен интелект“, „Свободни библиотеки – къщички за книги“, „Развитие на университетски студентски център“;

-ТУ - Варна - състезание „Strong man“, студентска научна сесия;

-ИУ – Варна - юбилейна книга „100 години Икономически университет Варна“, форум „Кариери“;

-МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ - спортен турнир „Купа на Ректора 2020“;

-ВУМ –Варна -  семинар „Бъдещето на образованието“, форум „CampIT”;

-ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Национални поетични празници „Вапцарови дни“, издаване на студентско списание „Контрафорс“ и др.

Програмата финансира   младежки инициативи на неправителствени организации /НПО/ в размер на 101 239 лв.

-Младежка инициатива „Младежко пространство ХамелиON“ – СНЦ „Няма невъзможни неща“;

-Младежка инициатива „Грижа за околната среда – грижа за бъдещето“ – СНЦ „ВарнаЛаб“;

-Младежка инициатива „Варненска академия за младежко предприемачество“ – Асоциация „Образование, иновации, развитие, Варна“;

-Младежка инициатива „Академия Иноватор“ – Фондация Иноватор;

-Младежка инициатива „Децата на Варна рисуват“ – СНЦ „Славянски културен център“;

-Младежка инициатива „Здраве и древни лечителски практики във Варна“ - СНЦ „Музей за история на медицината“;

-Младежка инициатива „Варна с безопасни улици“ – СНЦ „Младежка организация България в Европа“;

-Младежка инициатива „Стартъп-младежко предприемачество“ – СНЦ „Споделено работно място“.

Във връзка със Споразумение за сътрудничество между Варненска и Великопреславска Света Митрополия и Община Варна са реализирани дейности в размер на 23 000 лв.Поклоннически пътувания;

Отбелязване на 1150 години от създаването на Българската православна църква;

Отбелязване 210 години от смъртта на Св. Преп. мчк  Прокопий Варненски.

Наложената пандемична обстановка в страната от разпространението на COVID 19 не позволи да се реализират много от дейностите, заложени в програмата.

 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 586 913 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 145 811 лв./ финансирани 19 проекта/.

За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 6 000 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

-Варненски младежки фестивал “Фън сити +“;

-Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;

-Национална кампания „Бъди грамотен“;

-Национално младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?“.

-Национален студентски фолклорен фестивал;

-Празничен концерт по случай Националния празник на Р. България-3-ти март ;

-Детски и младежки културен форум „Най-сладкия ден“;

-Конкурс „Народната памет разказва.

Финансирани са младежки инициативи на неправителствени младежки организации в размер на 86 000 лв.:

-Младежка инициатива „Кибермагьосници“ – СНЦ „Трансакадемика“;

-Младежка инициатива „Обединени срещу агресията“ – СНЦ „С грижа за младите“;

-Младежка инициатива „Децата на Варна рисуват“ – СНЦ „Славянски културен център“ и др.

Реализирани са инициативи на варненската академична общност на стойност 35 358 лв.

-„Умни решения за умна Варна“ – състезание „Хакатон“ в партньорство с ИУ – Варна;

-„Медиацията във висшето образование - новата култура на комуникация в 2021“- ИУ – Варна;

-„Интелигентно бъдеще 4.0“ – ВСУ „Ч. Храбър“ и др.

Финансовата подкрепа за осъществяване на дейностите на студентските съвети при варненските висши училища е в  размер на 79 000 лв.

-Национално състезание „Енергетиката и ние“ – ТУ – Варна;

-Алея на здравето във Варна – 60 години Медицински университет Варна;

-Фотоконкурс 140 години ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;

-Литературен конкурс „Вапцарови дни“;

-Научен форум „Светът между мира и войната“ – ВСУ „Ч. Храбър“ и др.

 

01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани  526 053 лв.

За дейност „Младежки проекти“ са реализирани 102 000 лв./финансирани 12 проекта/.За летни доброволчески стажове  и доброволчески кампании и инициативи са изразходвани – 6 000 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

-Варненски младежки фестивал “Фън сити +“;

-Младежки филмов и медиен фестивал „Арлекин“;

-Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?;

-Национална кампания „Бъди грамотен“;

-Дейности по програма „Родолюбие и военно- патриотично възпитание“;

-Детски и младежки културен форум „Най-сладкия ден“;

-Тържествен концерт по случай Националния празник на Р. България 3- ти март.

За инициативи с академичната младеж са усвоени 23 565 лв.

-Младежка инициатива „Олимпиада по финансова математика за студенти“ –

 ИУ – Варна;

-Младежка инициатива „ Мотивиране и интегриране на студентите в реална бизнес среда“ – ТУ – Варна и др.

За финансова подкрепа на дейности на студентските съвети при варненските висши училища са усвоени 30 250 лв.

-Програма „Киберзащитници“/превенция на кибертормоз на деца и младежи/;

ВСУ „Ч. Храбър“;

-„Кариерен форум „Технология на успеха“ – ТУ – Варна;

-Студентски конкурс „Кръгова икономика“ – ВСУ „Ч. Храбър“ и др.

За финансиране на младежки инициативи на неправителствени организации са изразходвани 151 125лв.

-„Младите хора и дигиталната реалност“ – СНЦ „Моя град“;

-„Активни младежи! Активна Варна! – ВК „Варна- ДКС“;

-Изкуство и социална отговорност“ – Фондация „Академия за рециклиращо изкуство“;

-„Различно лято“ – СНЦ „Приятели на морето“ и др.

 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

За отчетния период по програма „Младежки дейности“ са реализирани 159 706 лв.

За доброволчески кампании са изразходвани – 340 лв.

Реализирани са следните по- значими дейности с устойчив характер:

-Тържествен концерт по случай Националния празник на Р. България 3- ти март;

-Дейности по програма „Родолюбие и военно- патриотично възпитание“/ Конкурс, посветен на 150 години от гибелта на В. Левски “Заветите на Апостола на свободата, В. Левски – актуални в днешното съвремие“;

-Национална кампания „Бъди грамотен“;

-Младежко състезание“ Какво? Къде? Кога?;

-Дейности с франкофонски център Варна /Празник на музиката/.

За финансиране на младежки инициативи на неправителствени организации /НПО/ са усвоени 128796 лв.

-Младежка инициатива „Младежки VR Хъб – Фондация „Под един покрив“;

-Младежка инициатива „Младежка кулинарна академия“ – фондация „Св.Св. Константин и Елена“;

-Младежка инициатива „Работилница за млади предприемачи“- СНЦ „Моят град“;

-Младежка инициатива „живият свят на Черно море“ – СНЦ „Приятели на морето“;

-Младежка инициатива „Улица на мечтите“ – СНЦ „Пресклуб Варна“ и др.

III РАБОТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

През периода 2019 год. – м. август 2023 год. Община Варна е изпълнявала общо 47 проекта на стойност 262 419 155 лв., разпределени по програми, както следва:

 

Програма

Брой проекти

Обща Стойност, лв.

1

ОП "Региони в растеж"

13

104,941,259

2

ОП "Околна среда"

3

119,470,020

3

ОП "Добро управление"

2

864,038

4

ОП "Развитие на човешките ресурси"

12

16,979,489

5

Програма за морско дело и рибарство

5

16,491,081

6

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

2

895,534

7

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

1

56,221

8

Международни проекти

9

2,721,513

 

Общо :

47

262,419,155

 

Година

Подписани договори

Приключили договори

2019

6

6

2020

7

4

2021

7

7

2022

4

8

2023

4

17*

Общо

             28

            42

* През 2023г. се отчитат всички договори, които са със срок до края на годината и следва да приключат.

Предвид крайните срокове за изпълнение на проекти от програмен период 2014-2020 г., през последните две години е малък броя на отворените нови процедури за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и възможностите за подаване на проектни предложения и сключване на договори за БФП за Община Варна бяха ограничени.

Негативен ефект върху тези процеси през отчетния период оказаха пандемията от COVID-19, значителното нарастване на цените, което започна през втората половина на 2021 год., по-високите разходи за енергия. Ситуацията се влоши допълнително от военната агресия в Украйна.

Условното изпълнение през периода 2019-2023г. по години, предвид това, че договорите за безвъзмездна финансова помощ са с период на изпълнение две и повече календарни години, е както следва:

 

Година

Брой проекти, които се изпълняват

Стойност

2019

22

235,345,430.39 лв.

2020

24

231,508,703.76 лв.

2021

28

188,232,025.92 лв.

2022

24

116,161,679.24 лв.

2023

22

113,904,313.00 лв.

Програмите от новия програмен период 2021-2027 г., както и Националния план за възстановяване и устойчивост бяха одобрени едва през 2022 г. и първите процедури и покани за кандидатстване бяха публикувани в края на 2022 г., в резултат на което до момента Община Варна е подала 119 проектни предложения на обща стойност 269 035 421.49 лв.

ИЗПЪЛНЯВАНИ И ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2023 ГОД.

  1. ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 год.

„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 19.12.2016 г. до 13.12.2019 г.

Обща стойност на проекта: 16 087 591.83 лв.

Обекти на интервенция: I  Основно училище "Свети княз Борис І"; VII СУ "Найден Геров"; СУ ”Димчо Дебелянов"; СУ „П. Кр. Яворов“; Филиална сграда на ОУ „Константин Арабаджиев”; ОУ „Стефан Караджа“; ДГ №1 „Светулка“; ДГ №41 “Първи юни”; Филиал на ДГ №12 „Ян Бибиян“; II ОУ „Никола Й. Вапцаров”.

Постигнати резултати:

Подобрен е цялостния облик на училищата и е създадена съвременна и адекватна среда за обитаване и работен процес за ученици, преподавателски екип, помощен персонал, както и достъпна архитектурна среда. Реконструираната РЗП е 32 000 кв. м. Подменени са ВиК и Ел. инсталации, ремонтирани са ОВК системи, покривни пространства, осъществени са интервенции на дворните пространства. Положена е 32 104 кв. м. топлоизолация, подменена е 2 617 кв. м. дограма. Подобрен е микроклимата за 383 души педагогически и 131 души административен и непедагогически персонал.

„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 10.01.2017 г. до 20.03.2020 г.

Обща стойност на проекта: 32 303 983.39 лв.

Обекти на интервенция:

-„Реконструкция на ул. „Мара Тасева” в обхват от бул. „Първи май” до бул.„Народни будители” в едно с прилежащи улици към СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков” Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов” в местност „Вилите”, район „Аспарухово“, гр.Варна;

-„Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл.Варненчик“, IV-ти м.р., в т.ч. основен ремонт на ул.“Янко Мустаков“ в участъка от бул.“Константин и Фружин“ до ул.“Св.Елена“;

-Морска градина;

-„Реконструкция на ул. „Г.Бенковски“ в участъка от бул. „Сливница“ до ул.„Кракра“ вкл. елементи на предблоковите пространства в участъка между ул.“Цар Петър“, ул.“Парижка комуна“, ул. „Кракра“ и ул. „Г.Бенковски“;

-„Eстетизация и модернизация на ул.“Цар Симеон I“, вкл. Велоалея и пространството заключено между ул.“Козлодуй“, ул.“Цар Симеон I“, ул.“Цариброд“ и ул.“Л.Заменхов“;

-„Естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“ включително велоалея и площад „Йоан Екзарх“;

-„Естетизация и модернизация на пространството заключено между ул.“Ана Феликсова“, ул.“Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул.“Трети март“ (район „Младост“ (ж.к.Възраждане, Iм.р.)“

Постигнати резултати:

В резултат на реализацията на проекта е направено благоустрояване, реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства, улична мрежа, новосъздадени и подобрени са зони за обществен отдих и спорт, включително градско обзавеждане и озеленяване, изградени са велоалеи, въведено е енергоспестяващо улично осветление и е осигурена достъпна архитектурна среда. В рамките на проекта са създадени или рехабилитирани 312 516 кв.м. пространства от градската среда.

Създадени са условия за повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда и развитието, както и на условия за повишаване на инвестиционната атрактивност и подпомагане балансираното икономическото развитие на града и региона.

„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 19.01.2017 г. до 11.03.2021 г.

Обща стойност на проекта: 34 954 419.60 лв.

Обекти на интервенция:

-„Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м.р., район „Одесос”;

- „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар Освободител“ в обхват от бул. „Приморски“ до бул. „Княз Борис I“, по плана на 3 м.р. Район „Одесос“;

- „Основен ремонт на бул. „Първи май” в обхват от ул.“Мара Тасева“, кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв.“Аспарухово“ - кв.“Галата“ по плана на 29 м.р.,  район „Аспарухово“, гр.Варна; 

- „Реконструкция на улична мрежа бул.“Осми Приморски полк“ в участъка от бул.“Васил Левски“ до бул.“Христо Смирненски“, вкл. основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел „Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда“;

- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил Левски“ в участъка от „Подвис“ до  бул.“8-ми Приморски полк“ в т.ч. велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези;

- „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни будители“ в участъка от ул.“Мара Тасева“ до ул.“Нарва“ и от ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ до ул.“Мара Тасева“ в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул.“Св.Св.Кирил и Методий“;

- „Реконструкция на улична мрежа ул. „Съборни“ в участъка от бул.“Владислав Варненчик“ до бул.“Сливница“ вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда“.

Постигнати резултати:

С ползването на 15-те нови автобуса Euro VI, заместили старите Euro II, годишно се спестяват 190 тона СО2, които се изхвърлят в атмосферата;

Създаден е икономически по-изгоден градски транспорт, чрез изпълнение на дейности по разширяване обхвата на системата за осигуряване на приоритет на превозните средства (ПC) на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) и закупуване на нов подвижен състав с по-нисък разход на гориво.

Осигурен  е  устойчив, екологично чист градски транспорт с по-малко потребление на енергия, чрез доставка на нов подвижен състав, който ще има приоритет пред личните автомобили.

Насърчена е мултимодалната устойчива градска мобилност чрез създаване на възможности за алтернативни форми на транспорт и тяхното подходящо комбиниране, в това число обществен транспорт,  велосипеден, придвижване пеша, връзки с други видове транспорт.

Увеличен е дела на ползващите услугата градски транспорт, посредством подобряване условията за ползване на обществения транспорт: чрез нов подвижен състав, бързо и комфортно придвижване с осигурения приоритет на превозните средства, информираност за движението на всеки автобус, както и времето на пристигането му, вследствие на което е и спестеното време за придвижване.

Подобрена е достъпността – нископодови автобуси с обособени места за специализирани колички за хора с увреждания, изграждане на подходи и платформи за хора с увреждания, улесняващи достъпа до спирки и светофари.

Повишена е пътната безопасност на пешеходците чрез изграждане на нови пешеходни подлези и светофари за пешеходците „Умно управление“ и интелигентни пешеходни пътеки.

„Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на Община Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 17.01.2019 г. до 13.03.2021 г.

Обща стойност на проекта: 1 456 908.85 лв.

Обекти на интервенция:

-Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства находящ се на ул."Петко Стайнов" №7;

-Център за грижа за лица с различна форма на деменция находящ се в район "Владислав Варненчик".

Постигнати резултати:

В резултат на реализацията на проекта е изградена социална инфраструктура, предлагаща удобства и съвременни възможности за реализиране на услугите „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ с капацитет 40 потребители и „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ с капацитет 15 потребители.

Подобрено е качеството на живот на хората с деменция чрез осигуряване на интегриран подход при предоставянето на услуги и мерки за подкрепа в общността и подпомагането на техните роднини в полагането на грижи. Допринесено е за превенцията на институционализирането и на излишната хоспитализация, както и за осигуряване на последващи хоспитализацията мерки.

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 03.08.2018 г. до 06.06.2021 г.

Обща стойност на проекта: 1 414 767.48 лв.

Обекти на интервенция:

Административната сграда на Областната дирекция на МВР-Варна

Постигнати резултати:

Подобрени са енергийните характеристики на Административната сграда на ОД на МВР-Варна след изпълнение на пълния пакет енерго-спестяващи мерки и е достигнат минимален клас „С“ на енергопотребление. Сградата е приведена в съответствие с предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване.

Понижението е годишното потребление на първична енергия от 714 168 kWh/год. на 678 143,27 kWh/год., т.е. със 36 024,73 kWh/год.

Подобрени са експлоатационните характеристики и е удължен жизнения цикъл на сградата;

Подобрен е архитектурния облик на сградата, разположена в Археологическия резерват "Античен град - Одесос - Варна" - обект със статут недвижима културна ценност с категория "национално значение";

Осигурена е достъпна среда за посетителите на сградата;

Подобрени са работната среда на работещите в системата на МВР и ДАТО и качеството на обслужване на гражданите;

Изпълнението на проекта допринася и за намаляване на парниковите газове в атмосферата.

Намаляване на емисиите на парникови газове – от 174,56 тона СО2 екв. на 165,96 тона СО2 екв., т.е. с 8,6 тона СО2 екв.

 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 16.12.2016 г. до 29.01.2020 г.

Обща стойност на проекта:  2 801 969.31 лв.

Обекти на интервенция:

-ПГГСД "Николай Хайтов";

-ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Постигнати резултати:

Реконструиран сграден фонд от образователната инфраструктура в град Варна, чрез реализиране СМР - осъществени интервенции на 37 589 кв. м. дворно пространство и реконструирана РЗП - 14 553,53 кв. м., подменени ВиК и ел. инсталации, ремонтирани ОВК системи, ремонтирани покривни пространства – на ПГГСД "Николай Хайтов" и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Подобрени са енергийните характеристики на сградите, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигнат минимален клас „С“ на енергопотребление - положена топлоизолация, подменена дограма.

Създадена е по-привлекателна образователна среда за 1806 ученици, чрез модернизация и осъвременяване на сградния фонд и дворните пространства. Създадена е достъпна архитектурна среда.

„Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 10.10.2019 г. до 10.05.2022 г.

Обща стойност на проекта: 2 834 971,17 лв.

Обекти на интервенция:

-„Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ и

-„Кризисен център за деца“

находящи се в Блок „А“, Блок „Б“ и топла връзка (фоайе) в сграда за предоставяне на социални услуги с адрес ул. "Петко Стайнов" №7

Постигнати резултати:

Чрез изпълнение на проекта е повишено качеството на социалната услуга „Кризисен център за деца в риск“. Подобрена е материалната база и е създадена защитена и подкрепяща среда за деца в риск.

Осигурен е подслон на бездомни и социално слаби лица и е допринесено за повишаване на качеството им на живот чрез подобряване на условията за предоставяне на социалната услуга „Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“.

Подобрени са условията за работа на заетите в предоставянето на социални услуги. Осигурена е достъпна архитектурна среда. Въведени са мерки за енергийна ефективност в сградата.

Постигнат индикатор „Население, ползващо подобрени социални услуги“ при приключването на проекта  14 526 лица.

 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 28.09.2020 г. до 28.06.2023 г.

Обща стойност на проекта: 1 332 369,67 лв.

Обекти на интервенция:

8 многофамилни жилищни сгради в гр. Варна с адреси: Ул. "Белгород" №6; Ул. "Белгород" №8-8а; Ул. "Белгород" №12; Ул. "Белгород" №14; Ул. "Ростов" №7; Ул. "Ростов" №12-12а; Ул. "Цар Самуил" №10; Ул. "Граф Игнатиев" №6.

Постигнати резултати:

В рамките на проекта са въведени мерки за енергийна ефективност и достигнат най-малко клас на енергопотребление "С" в осем многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, избрани след провеждане на информационна кампания и процедура за оценка и приоритизиране на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците, регистрирани в гр. Варна. Осемте сгради се намират в Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Варна. Реализирането на проектните дейности приведе сградите в съответствие със задължителните предписанията на енергийните обследвания и част "Конструктивна" на техническите паспорти, при спазване изискванията на действащото законодателство в Република България, както и допринесе за подобряване на архитектурния облик на жилищните райони, в които те са разположени.

Постигнато е спестяване на 530 646.00 kWh/год. първична енергия;

Намалени са разходи за енергия на домакинствата;

Постигнати 257.15 т/год. екологичен еквивалент на спестените емисии CO2;

Подобрени експлоатационните характеристики и удължен жизнения цикъл на сградите;

Осигурена е достъпна среда;

Осигурени са условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

 „Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.09.2016 г. до 01.12.2023 г.

Обща стойност на проекта:  625 933.21 лв.

Обекти на интервенция:

Инвестиционна програма на Община Варна одобрена за реализация със Споразумение №BG16RFOP001-1.040-0038-С01 по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Изпълнението на проекта подпомага реализацията на Инвестиционната програма на Община Варна, която е на стойност 85 623 445.13 лв. и изпълнението и се финансира от Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. и от Финансов инструмент. Инвестиционната програма е средносрочен документ за реализация на Интегрирания план за развитие на Варна за финансовата рамка 2014-2020 г.

С реализацията на проектните дейности се цели и подобряване на административния капацитет на Община Варна в качеството й не само на бенефициент по ПО1 на ОПРР 2014-2020 г., но и с оглед изпълнение на функциите й на Междинно звено.

Проектът е в процес на изпълнение.

 „Ремонт, реконструкция и модернизация на филиал ТМПЦ -Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 26.05.2020 г. до 28.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 7 554 378,87 лв.

Обекти на интервенция:

Филиална сграда на Театрално-музикален продуцентски център –Варна

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

С реализирането на проекта,  ТМПЦ- Варна ще разполага с обновени и комфортни за зрителите и артистите сцена, камерна зала, репетиционни зали и др. Сградата на филиала ще продължи да се експлоатира като втора сцена, на която ще преобладават театралните постановки. За тази цел ще бъде подменена сценичната механизация, ще бъдат обособени две репетиционни зали, изцяло ще се промени интериорът на зрителната зала, балкона, главното фоайе, камерната зала. Проектът предвижда още и дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на адекватно осветление и озвучаване, изграждане на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с  увреждания. Ще се достави изцяло ново оборудване и обзавеждане на помещенията в сградата.

Ще бъдат подобрени и енергийните характеристики на сградата, чрез изпълнение на пълния пакет мерки, заложени в одитите за ЕЕ и достигане до минимален клас „С“ на енергопотребление. Ще се подобри микроклимата на работещите творчески колективи в сградата на филиал ТМПЦ- Варна, гастролиращите актьори, зрители и гости на гр. Варна.

Проектът е в процес на изпълнение.

„Реконструкция, ремонт и оборудване на НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 23.07.2021 г. до 23.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 1 277 090,65 лв.

Обекти на интервенция:

Сградата на НЧ "П. Р. Славейков 1928" в район "Вл.Варненчик"

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

В рамките на проекта ще бъде извършен ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище "П. Р. Славейков 1928", което е с РЗП около 2 332 кв. м. Предвидено е изпълнение на всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за EE, които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“, всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване, както и тези за осигуряване на достъпна среда.

Проектът е в процес на изпълнение.

„Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 18.07.2023 г. до 18.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 276 785,79 лв.

Дейности по проекта:

По проекта ще бъдат закупени и доставени компютърна техника, в това число IT оборудване; изготвени финансови анализи за проектни предложения, с които общината ще кандидатства за финансиране по приоритет 1 на ПРР; специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др. за служителите от администрацията за повишаване на административния капацитет на Общината за подготовка, оценка, изпълнение,  управление на проекти финансирани по ПРР.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

С изпълнението на проект „Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ ще се повиши и укрепи административния капацитета на служителите  на Община Варна и ще бъдат изготвени 3 финансови анализи за проектни предложения, с които общината ще кандидатства за финансиране.

Проектът е в процес на изпълнение.

 ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014-2020 год.

„Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна"

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 26.07.2016 г. до 31.12.2021 г.

Обща стойност на проекта: 34 426 955.43 лв.

Обекти на интервенция:

-ПСОВ-Златни пясъци, вкл. усилване на пилотна конструкция №1 (част от укрепване на свлачището над ПСОВ);

-Главни канализационни клонове 1 и 2 в СО “Ален мак“ по ул.“Петър Попов“;

-Главни канализационни клонове 3 и 4 в к.к.“Чайка“ по ул. “Янко Славчев“ и ул. “Боян Бъчваров“

Постигнати резултати:

Подобект „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци“: Реконструкцията, модернизацията и разширението на ПСОВ-Златни пясъци е изпълнена за бъдещо натоварване от 72 122 е.ж. през летните месеци и 18 000 е.ж. през зимния период. Новата ПСОВ осигурява необходимото пречистване на отпадъчните води, което отговаря на изискванията на Разрешителното за заустване в Черно море,  като тези води се отвеждат чрез изграденото и въведено в експлоатация през 2014 г. дълбоководно заустване в пояса на санитарна охрана, на разстояние 2 200 м от брега.

Подобект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален мак“: Етап I – Главни канализационни клонове 1 и 2 в СО “Ален мак“ и  Етап II – Главни канализационни клонове 3 и 4 в к.к.“Чайка“. Общо новоизградената канализационна мрежа от ос до ос е 3746 м. Изградени са 190 бр. сградни канализационни отклонения. Отпадъчните води от новоизградените канализационни клонове са включени в действащи канализационни колектори за битови отпадъчни води, преминаващи през територията и заустващи в ПСОВ-Златни пясъци.

„Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 23.06.2017 г. до 23.05.2019 г.

Обща стойност на проекта: 192 105.80 лв.

Дейности:

Набелязване и предприемане на законосъобразни и изпълними действия, които да допринесат за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух на територията на община Варна.

Постигнати резултати:

Актуализирана е „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Варна“.

„Екологично чист транспорт за Варна“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 09.11.2019 г. до 09.03.2024 г.

Обща стойност на проекта: 84 850 958.84 лв.

Обекти на интервенция:

Проектът включва доставка на 40 бр. електрически автобуси тип "соло", 20 бр. електрически автобуса тип "съчленен" и доставка и монтаж на 60 бр. станции за бавно зареждане и 2 бр. станции за бързо зареждане.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Доставени 40 бр. електрически автобуси тип "соло" с приблизителна дължина 12 м, минимум седящи места 20 бр., с общ капацитет на пътници най-малко 65 бр., с оборудване ABS и ASR, с батерии от модулен тип с възможност за подмяна на отделни клетки/пакети и възможност за бързо и бавно зареждане, климатик и допълнително отопление; рампа за колички за трудно подвижни лица и детски колички.

Доставени 20 бр. електрически автобуса тип "съчленен", с приблизителна дължина 18 м, с минимум седящи места 36 бр., общ капацитет на пътници най-малко 80 бр.;

Изградени 60 бр. бавно зарядни станции, които ще бъдат монтирани в депото на оператора „Градски транспорт” и 2 бр. бързо зарядни станции, които ще бъдат монтирани на обръщач Владиславово и обръщач Почивка.

Подобрено качеството на атмосферния въздух в община Варна, посредством намаляване наднормените нива на Финни прахови частици /ФПЧ/ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух.

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 год.

 „Функциониране на ОИЦ - Варна 2019-2021г.“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г.

Обща стойност на проекта: 498 538.00 лв.

Цел: Ефективно функциониране на Областен информационен център - Варна, като част от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Чрез дейностите по проекта ще продължи практиката за осигуряване на безплатна експертна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост, относно възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ.

Постигнати резултати:

Брой публикации: 3 900 бр.

Брой посетители: 18 200 бр.

Брой публични информационни събития –  142;

Издадени информационни материали по вид (ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни листовки и др.) – 20;

Разпространена обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ;

Предоставена конкретна информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ;

Организирани събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури;

Разпространени информационни и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България.

„ОИЦ - Варна 2022-2023г.“

Срок на Договора за безвъзмездна финансова помощ:

от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г.

Обща стойност на проекта: 365 500.00 лв.

Цел: Устойчиво функциониране на Областен информационен център - Варна, като част от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Надграждане на дейностите за осигуряване на безплатна експертна информация до различни целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост, относно възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите от ЕСИФ.

Очаквани резултати:

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде надградено постигнатото през предходния и настоящия програмен период чрез осигуряване, функционирането на ОИЦ и повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2021-2027 год.

Напредък в изпълнението на проекта:

Брой събития (организирани от ОИЦ + събития, на които ОИЦ-Варна са били лектори или съорганизатори): 82 бр.

Брой онлайн събития (организирани от ОИЦ + събития, на които ОИЦ-Варна са били лектори или съорганизатори): 7 бр.

Брой публикации: 3234 бр.

Брой посетители: 189 814 на място, от събития и в групата във ФБ, LinkedIn

Top