нашите сайтове english

IV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. Общински детски ясли

На територията на община Варна има 12 общински детски ясли, разпределени в различните райони на града. През периода 2019 г. – 2023 г. са извършвани основни ремонти по сградите на две детските ясли, изградени са нови детски площадки за игра на открито и спорт.

В периода 2019 г. -2021 г. са изградени 39 нови детски площадки за игра на открито и 7 спортни площадки  в  8 детски ясли на обща стойност:  1 879 441 лв.

- Детска ясла №1 „Щастливо детство“ в Район „Одесос“ – 2 нови детски площадки за игра на открито, въведени в експлоатация през 2019 г.;

- Детска ясла №3 „Зайо Байо“ в  Район „Одесос“ - 6 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2021 г.;

- Детска ясла №5 „Чуден свят“ в Район „Младост“ – 4 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2019 г.;

- Детска ясла №7 „Роза“ в Район „Приморски“ – 6 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2019 г.;

- Детска ясла №8 „Щурче“ в Район „Приморски“ – 4 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2020 г.;

- Детска ясла №9 „Детелина“ в Район „Аспарухово“ – 8 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2020 г.;

- Детска ясла №13 „Русалка“ в Район „Младост“ – 6 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2019 г.;

- Детска ясла №14 „Звънче“ в Район „Одесос“ – 5 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка, въведени в експлоатация през 2020 г.

През 2023 г. ще стартира изграждането на нови детски площадки за игра на открито и спорт в две детски ясли в Район „Приморски“

- Детска ясла №2 „Моряче“ – 8 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка;

- Детска ясла №4 „Приказен свят“ – 4 нови детски площадки за игра на открито и 1 спортна площадка.

В периода 2020 г.  – 2022 г. са извършени основни ремонти в две детски ясли –Детска ясла №5 "Чуден свят" в Район „Младост“  и  Детска ясла № 7 "Роза" в Район „Приморски“, с въвеждане на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградите на детските заведения и изграждане на пристройки с асансьор към съществуващите сгради, за изпълнение на изискванията за достъпност на средата.

През 2022 г. е възложено изготвяне на проект за  основен ремонт на Детска ясла №8 „Щурче”, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройки с асансьор. Детската ясла се намира в Район „Приморски“, на адрес ул. „Евлоги Георгиев” №228,  В сградата на детското заведение се помещава и Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст” (ДЦДМУ), чиито помещения също ще бъдат ремонтирани и модернизирани при изпълнение на бъдещия основен ремонт.

По Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища през 2023 г. ще стартира изграждането на пристройка за две яслени групи към съществуващата сграда на Детска ясла № 7 "Роза" в Район „Приморски

През периода са извършени редица текущи ремонти в сградите на детските ясли, с цел подобряване на материалната  база и средата за отглеждане на деца.

2.Детско и училищно здравеопазване

В детско и училищно здравеопазване работят 172 служители – 38 лекари и 134 медицински сестри.

За периода 2019 г. – 2023 г. средната заплата на медицинския персонал в детско и училищно здравеопазване е увеличена над два пъти и към момента е 2 106 лв.

3.Общински оздравителни програми за промоция профилактика и рехабилитация на общественото здраве

Община Варна реализира безплатни оздравителни програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве, за гражданите на общината.

През 2023 г. продължават устойчиво да се реализират 20 програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве.  В периода 2019 г. – 2023 г.  програмите са на стойност 1 543 937 лв.:

2019 г. – 440 518 лв.

2020 г. – 328 683 лв.

2021 г. – 221 519 лв.

2022 г. – 247 217 лв.

2023 г. – 306 000 лв.

-"Аз успявам" - Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на детско-юношеското наднормено тегло и свързаните с него заболявания сред децата – в програмата са обхванати 494 деца;

-"Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение на гръбначните изкривявания" - Оздравителна програма за профилактика и рехабилитация на децата с  гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош - в програмата са обхванати 583 деца;

- "Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието" - Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието - в програмата са обхванати 277 деца;

- "Контрол на миопия и ранно детско зрение" - Скрининговата за ранно диагностициране на очните заболявания и отклонения в най-ранна детска възраст - в програмата са обхванати 500 деца;

- "Детско дентално здраве" - Програма за превенция и профилактика на детското дентално здраве - в програмата са обхванати 1470 деца;

- "Превенция на заболяванията на слуха сред деца" - Програма за профилактика  на детския слух, посредством скринингови изследвания в ранна детска възраст - в програмата са обхванати 248 деца;

- "Грижа за деца с диабет" - Програма насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения - в програмата са обхванати 337 деца;

- "Зеленият двор на Варна" - Програма за ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст - в програмата са обхванати 2415 деца;

- "Скрининг на очни заболявания" -  Скринингова програма за граждани над 50 годишна възраст, които все още не са диагностицирани с очно заболяване - в програмата са обхванати 2117 лица;

- "Ранно откриване, превенция и профилактика на усложненията от диабета - диабетно стъпало" - в програмата са обхванати 192 лица;

- "Профилактика на сънната апнея" - Програма за ранна диагностика на  обструктивна (периферна) сънна апнея - в програмата са обхванати 733 лица;

- "Профилактика на женското здраве - трансвагинално ултразвуково изследване" - Профилактична програма за гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография и консултация за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз - в програмата са обхванати 1062 лица;

- "Профилактика на рака на гърдата" - Програма е свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата - в програмата са обхванати 1507 лица;

- "Скрининг на заболяванията на белия дроб" - в програмата са обхванати 3313 лица;

- "Скрининг на заболяванияна щитовидната жлеза" - в програмата са обхванати 4295 лица;

- "Скрининг на преканцерози на маточната шийка" - в програмата са обхванати 1137 лица;

- "Скрининг на простатната жлеза" - в програмата са обхванати 1530 лица;

- „Профилактика на онкологични заболявания“ - в програмата са обхванати 849 лица;

- "Комплексно пост-Ковид проследяване" - Програма свързана с профилактика, проследяване и лечение на последиците от преболедуване на Ковид – 19 - в програмата са обхванати 1022 лица;

-"Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет" - в програмата са обхванати 484 лица;

-"Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества" - Програма за провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди;

 През настоящата година Община Варна включва за изпълнение  и 4 нови програми на стойност 74 240 лв.:

-„Водна рехабилитация за деца с увреждания и проблеми в развитието” - Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието, която се провежда в подходяща водна среда – Планира се  обхващането до 60 деца с увреждания и проблеми в развитието от Община Варна

-„Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии в първи триместър на бременността“ - Профилактична програма за бременни в 11-13 г.с. - трансабдоминален ултразвуков преглед и консултация за ранна диагностика на аномалии на плода – Планира се  обхващането до 62 бременни жени;

-„Профилактично течно-базирано цитологично изследване на маточната шийка“ - Профилактична програма на рака на шийката на матката, насочена към жени над 18 г., чрез прецизен метод на изследване – Планира се  обхващането до 111 жени;

- „Обучение на специалистите работещи в детските ясли, яслените групи в детски градини, здравните кабинети в детски градини и училища и здравните медиатори“Програмата е насочена към медицинските специалисти, педагозите, психолозите, детегледачките и здравните медиатори работещи в общинското здравеопазване и има за цел тяхното обучение, обновяване и надграждане на знанията, уменията и компетенциите в ежедневната им грижа за детското здраве и развитие – Планира се  обхващането до 609 медицински специалисти, педагози, психолози, детегледачки и здравни медиатори работещи в общинското здравеопазване.

4.Отпускане на еднократна финансова помощ за  лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми:

Година:          Отпуснати средства:      

2019 г.  –        160 000 лв.

2020 г.  –        271 000 лв.

2021 г.  –        233 500 лв.

2022 г.  -         334 000 лв.

2023 г.  -         340 000 лв.

130 бебета (68 момчета и 62 момичета) са заченати инвитро в периода 2019 – юли 2023 г.  по програмата за отпускане на финансова помощ от Община Варна за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, като през 2023 г.  до месец юли са родени 19 бебета (8 момичета и 11 момчета).

 

Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица:

     Година:          Отпуснати средства:       Одобрени лица:

2019 г.  –        120 000 лв.                       320 лица

2020 г.  –        150 000 лв.                       429 лица

2021 г.  –        150 000 лв.                       295 лица

2022 г.  -         204 600 лв.                       344 лица

2023 г.  -         240 000 лв.                       предстои одобрение на лицата след сесия

                                                                  на Общински съвет

 

Общински лечебни заведения

Вложените от Община Варна средства за нова медицинска апаратура, съвременно оборудване, подобряване на материално техническата база и финансово оздравяване на общински лечебни завадения за периода 2019 г. – 2023 г. са в размер на 7  729 278 лв.:

2019 г. – 2 390 625 лв.

2020 г. – 1 130 322 лв.

2021 г. – 153 360 лв.

2022 г. – 1 694 422 лв.

2023 г. – 2 360 549 лв.

 

Болници (със 100% общинско и смесено участие) за които са направени инвестиции

- Специализирана болница за активно лечение на онкологични  заболявания "Д-р Марко  Ант. Марков" Варна ЕООД (СБАЛОЗ "Д-р Марко  Ант. Марков") - за изграждане на пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на лечебното заведение и паркинга в м-ст. „Вилите“, ж.к. „Аспарухово“ – 1 440 824 лв.;

- Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение  „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна ЕООД (СБАГАЛ-ВАРНА) – ремонт по сградата, ремонт на покрива, изграждане на пристройка за външен асансьор, обследване и изготвяне на енергиен одит, за изграждане на фотоволтаична инсталация към лечебното заведение – 654 431 лв.;

-Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна ЕООД ("СБОБАЛ- ВАРНА) – от   02.09.2022 г. болницата не е общинско лечебно заведение – за операционен спекуларен микроскоп и финансово оздравяване – 570 773 лв.;

- Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна ЕООД (СБАЛПФЗ ВАРНА) – за финансово оздравяване – 1 891 676 лв.;

- МБАЛ Света Анна – Варна“ АД (смесено участие) – ремонт на фасадата на Хирургичен блок, ремонт на Оперативно отделение, ремонт на отделение „Детска хирургия“, ремонт на Урологично отделение, закупуване на Лазер за извършване на литотрипсия на камъни, рентгенов апарат за Мултипрофилното спешно отделение, урологична рентгенова система – 1 753 533 лв.

 

Общински диагностично-консултативни центрове за които са направени инвестиции:

- ДКЦ Ι "Света Клементина" - Варна" ЕООД – обследване и изготвяне на енергиен одит – 35 880 лв.;

- ДКЦ "Свети Иван Рилски" - Аспарухово - Варна" ЕООД – закупуване на рентгенова тръба, корпус за рентгенова тръба и система за дигитализация на рентгеновите изследвания, ремонт на покрива на лечебното заведение, обследване и изготвяне на енергиен одит – 246 481 лв.;

- ДКЦ 3 - Варна ЕООД - обследване и изготвяне на енергиен одит – 35 880 лв.;

- ДКЦ V "Света Екатерина" - Варна ЕООД – изготвяне на проект за изграждане на аснсьорна уредба, обследване и изготвяне на енергиен одит, за изграждане на асансьорна уредба – 223 920 лв.;

- ДКЦ “Чайка”  ЕООД - обследване и изготвяне на енергиен одит – 35 880 лв.

 

Общински медицински център за който са направени инвестиции:

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна ЕООД (МЦРСМ І) - за дейности извън пакета, гарантиран от НЗОК (медицински прегледи и изследвания на спортисти от спортните клубове на Община Варна)– 840 000 лв.

 

5.Ковид мерки

Община Варна организира и изпълни множество инициативи и програми във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и извънредната ситуация в страната, с цел опазване живота и здравето на гражданите на общината и създаване на по-безопасни условия на живот.

От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна. Във Варна тя бе организирана от Регионалната здравна инспекция, като Община Варна командирова два медицински екипа от здравните кабинети в училищата         (2 лекари и 5 мед. сестри), за участие във фаза I на Националния ваксинационен план за COVID-19.

От 26.01.2021 г. стартира тестването на педагогическия и непедагогически персонал с бързи антигенни тестове в училища на територията на Община Варна. Тестването се извърши от медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване. Същевременно с това се извърши имунизация на педагогически и непедагогически персонал от училищата на територията на Община Варна, чрез общински ДКЦ-та.

От 08.02.2021 г. стартира тестването на педагогическия и непедагогически персонал с бързи антигенни тестове в детските градини на територията на Община Варна. Тестването се извърши от медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване. Същевременно с това се извърши имунизация на педагогически и непедагогически персонал в детските градини на територията на Община Варна, чрез общински ДКЦ-та.

От 19.02.2021 г. стартира имунизацията на служителите от Община Варна, както и на секционните избирателни комисии (СИК) по графици, определени от РЗИ – Варна.

Стартира и кампания в ромските махали, със съдействието на здравните медиатори за записване на желаещи да се ваксинират. Кампанията започна от район „Владислав Варненчик“ – „Гъбена махала“, обхвана район „Одесос“ – „Максуда“, квартал „Аспарухово“ и с. Каменар. Инициативата бе подкрепена от РЗИ – Варна, която оказа съдействие за извършване на имунизациите на място в ромските махали.

 С цел подпомагане процеса на ваксиниране на територията на Община Варна и опазване живота и здравето на гражданите от COVID-19 бяха разпространени информационни брошури и график на лечебните заведения, в които има разкрити имунизационни пунктове.

РЗИ – Варна, съвместно с Община Варна организира изнесени ваксинационни пунктове на открито в почивните дни - на входа на Морската градина и в двата МОЛ-а (Гранд Мол Варна и Делта Планет Мол). В тях бе осигурена възможност за имунизиране срещу COVID-19. На място се издаваха ваксинационни сертификати на лицата, при които поставената доза е завършваща ваксинационния курс.

С цел повишаване мотивацията на гражданите за ваксиниране, Община Варна, съвместно с Медицински университет – Варна и РЗИ – Варна подготви информационен филм „Ваксинирай се! Бъди свободен!“, в три формата: дълъг (10:46 мин.) и кратки (15 и 30 сек.).  Филмът бе разпространен в социалните мрежи.        

Във връзка с подготовката от Министерство на здравеопазването на проектни предложения по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР), за укрепване капацитета на здравната система, чрез осигуряване на достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите, се подготви и изпрати писмо до Министерството на здравеопазването от Община Варна, при разглеждането и анализирането на нуждите, да бъдат включени в проектното предложение: УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, СБАЛОЗ „Д-р Марко Ант. Марков“ ЕООД, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ ЕООД и МБАЛ – Варна към ВМА София по следните основни направления:

-За укрепване капацитета на болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19;

-Осигуряване на медицинско и болнично оборудване, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19;

-Дейности в подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване и мерки за опазване на здравето и безопасността, включително осигуряването на ваксини и лекарства.

 Поставени бяха полеви мивки на територията на Община Варна, в т.ч. на ЖП Гара и Автогара Варна и бяха осигурени подвижни тоалетни и полеви мивки на КПП-тата, които осъществяваха контрола на входно-изходните пътища на града.

Дирекция „Здравеопазване“ организира екипи от медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване (ДУЗ), съвместно с представители на Общинска полиция и ОД на МВР – Варна, в два пункта на Автогара – Варна и ЖП Гара – Варна, за проверка на пътниците, които пристигат в града. При проверките се измерваше температура и се попълваха  Декларации/Предписания на пътниците от рисковите зони.

Извършваше се активна дейност от страна на здравните медиатори в ромските махали, в посока на постоянна и целенасочена информационна кампания във връзка с разпространението и превенцията на COVID-19.

Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ работеше по утвърдени графици за дезинфекция на обществени места. Извършваха се дезинфекционни мероприятия на подлези, на детски площадки и спирки и други обществени места.

Медицински специалисти от детско и училищно здравеопазване бяха ангажирани в мероприятията по подготовката на пликовете за изпращане на еднократни маски за възрастните хора до 35 000 адреса в град Варна. Маските бяха част от кампанията на Община Варна „Бъдете здрави!“, която включваше осигуряване на лични предпазни средства и препарати за дезинфекция. Върху пликовете бе поставено посланието: „Община Варна Ви призовава – Пазете се! Бъдете здрави!“.

В 25 пощенски станции на територията на общината, при изплащането на пенсиите на възрастни хора, съвместно с медицинските специалисти работеха и служители на                 ОП „Паркинги и синя зона“ за дезинфекция на ръце, раздаване на  маски на пенсионери, които нямат при влизане в закритите помещения и недопускане струпването на хора в пощенските станции. Разпределение на екипите по обекти:

в 20 пощенски станции на територията на гр. Варна; в пощенските станции на всяко от селата – с. Каменар, с. Звездица, с. Тополи,  с. Константиново и с. Казашко.

От 08.04.2020 г. са сформираха два медицински пункта в сградата на Община Варна – за граждани и за служители. Две медицински сестри обслужваха входа за граждани в часовия интервал 08:00 ч. – 18:00 часа и една медицинска сестра служебния вход в часовия интервал 08:30 ч. – 17:30 часа.

Ежедневно постъпваха доклади от РЗИ – Варна за общ брой заболели от COVID-19; нови случаи на положителни проби за COVID-19 на територията на Община Варна; резултати от проверки на хора, поставени под карантина на територията на Община Варна; брой хоспитализирани пациенти, съмнителни за COVID-19, на територията на Община Варна.

От 26.05.2020 г. се създаде организация и бе възстановена дейността на общинските детски ясли и детски градини, при спазване на всички действащи противоепидемични мерки, в съответствие с Указанията на Министъра на образованието от 20.05.2020 г. и Министерство на здравеопазването.

Закупени бяха безконтактни термометри, с цел осигуряване на ежедневно сутрешно измерване на температурата на децата, които ще посещават детски ясли. Всички здравни кабинети в детски градини и училища бяха снабдени с лични предпазни средства и дезинфектанти.

Във връзка с писмо на Министъра на здравеопазването за създаване на организация за съдействие от други контролни органи и последващ контрол за изпълнение на въведените противоепидемични мерки, с цел успешно ограничаване на разпространението на COVID-19 и опазване на живота и здравето на хората на територията на Община Варна, всяка седмица на РЗИ – Варна се изпращаше обобщена справка за броя на извършените проверки.

За времето на прилагане на въведените със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки и на основание Заповед №4318/01.12.2020 г. на Кмета на Община Варна, една детска ясла и една детска градина в район „Приморски“ обгрижваха децата на работещи в здравните заведения на територията на Община Варна. И двете детски заведения са в района, в който са съсредоточени най-много от болничните заведения в града - Детска ясла №4 „Приказен свят“, бул. "Чаталджа" №111 и Детска градина „Д-р Петър Берон“, бул. „Генерал Колев“ №92. Родителите можеха да избират между полудневна и целодневна грижа за децата. Осигурени бяха и необходимия брой учители, помощник-възпитатели и медицински специалисти.

Община Варна стартира Viber общност за подаване на бърза и директна информация към граждани, свързана с разпространението на COVID-19. Каналът предоставяше актуални данни от РЗИ – Варна, както и друга полезна информация за противоепидемични мерки, местата и възможностите за диагностика и лечение.

   Община Варна проведе информационна кампания, която да повиши интереса и доверието към ваксините срещу COVID-19. С цел повишаване информираността и последващ осъзнат избор за имунизиране на гражданите, с решение на Общински съвет – Варна бе одобрена Общинска програма „Информационно-консултативен ваксинационен мобилен кабинет“, която се изпълняваше от ДКЦ 1 "СВ. КЛЕМЕНТИНА" ЕООД, ДКЦ 3 Варна ЕООД, ДКЦ 4 ВАРНА ЕООД и ДКЦ V „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕООД.

Програмата включваше следните дейности:

-Изнесени лекционни беседи в пенсионерски клубове, читалища, районни администрации, детски градини, детски ясли, и др. организации, за предоставяне на медицинска информация за ползите и рисковете от ваксинацията, с възможност за задаване на въпроси от присъстващите и извършване на индивидуални консултации и ваксинация срещу Ковид 19. Дейността се извършваше от екип лекар специалист и медицинска сестра. Събитията се организираха и координираха с управителите на общинските диагностично-консултативни центрове: ДКЦ 1 „Св. Клементина“ ЕООД;

ДКЦ 3 Варна ЕООД; ДКЦ 4 Варна ЕООД; ДКЦ 5 „Св. Екатерина“ ЕООД.

-Медицинска индивидуална консултация на място в ДКЦ-тата, след предварително записване по телефон, с възможност след това за ваксинация.

-Медицинска индивидуална консултация по телефон – във връзка с епидемиологичните мерки, с цел ограничаване на контактите с хора, както и за улеснение на работещите граждани бяха организирани телефонни консултации в ДКЦ-тата, на определени телефони в определени дни и часове.

- Ваксиниране на място в дома за трудно подвижни хора – услугата се извършваше от ДКЦ I „Света Клементина“ ЕООД, чрез предварително записване на телефон.

    Top