нашите сайтове english

Юрдан Пекарев

Юрдан Пекарев

След разпускането на Общинския съвет на 23 май 1921г. окръжният управител назначава тричленна комисия с председател Юрдан Пекарев и членове - Александър Христов - земеделец и д-р Бочев - националлиберал, която да "ръководи цялата стопанско-продоволствена и фискална дейност на общината" до провеждането на нови избори.

Юрдан Пекарев е един от основоположниците на организираното земеделско движение в България. През 1897г. започва да издава във Варна в."Нова борба". Избран е в състава на управителния комитет на създадения през 1899г. Земеделски съюз.

Един от най-наболелите въпроси които занимават Юрдан Пекарев е прехраната на населението. Той свиква събрание на представители на държавните и частни банки, сдружения, предприятия и др., на които единодушно се възприема" Да се образува един фонд от 12 мл. лв. капитал, половината от който да се покрие от частните банки, а другата половина от Българска народна и Българската земледелска банки. С този капитал да се закупят 300 вагона зърнени храни, които ще стоят в депозит, за регулиране цените на хляба и гарантиране прехраната на града". Тричленната комисия се опитва да намери изход на жилищния проблем, подкрепяйки създаденото през 1919г. кооперативно домостроително дружество "Бездомник". Предоставят му се общински места по уговорени цени на срочно-годишни изплащания за застрояване на жилища. В срок от 10 години дружеството трябва да изплати стойността на местата, а в срок от 5 години да построи домове по определени типове. Извършват се подобрения в електрическото осветление по главните улици, по морските бани, поставя се желязна ограда на морската градина, завършват основните строителни работи по летния театър. На тържеството устроено по случай откриването на Летния театър, Юрдан Пекарев обявява че "…тричленната комисия с постановление N21 от 10 юни 1021г. реши да се провъзгласи Варна… за специален и свободен курортен град". /Министерското постановление с което се утвърждава решението на Общината, се приема през 1925г./. Юрдан Пекарев ентусиазирано се обръща към варненци:"…Елате, подкрепете ни да впрегнем умът, съзнанието, волята, енергията и желанието, за да присъединим Варна към късата редица на Ниц, Монтекарло, Ривиера и прочие".

Тричленната комисия извършва необходимата техническа подготовка за предстоящите избори. След конструирането на новия Общински съвет през м.ноември 1921г., тя прекратява своите функции.

Top