нашите сайтове english

Туристически анализи на Варна по години

Анализ 2017г.

През 2017г. Варна отбеляза положителна тенденция в развитието на туризма по много показатели. Знаково събитие за изминалия сезон беше отбелязването на 60-та годишнина от създаването на к.к. Златни пясъци, която премина с множество инициативи.

По данни на Летище Варна обслужените пътници за 2017г. отбелязват общ ръст от 3% спрямо предходната 2016г. С най-голямо изменение са пазарите Полша (+13%), Великобритания (+13%), Чехия (+20%),Германия (+4%), Франция и Финландия и др. Спад се отчита при Русия (-11%), Украйна (-8), Израел и др.

Интересен факт от развитието на туризма през 2018г. остава отварянето на Варна чрез нискотарифните компании до множество европейски и близкоизточни градове като целогодишна дестинация.

Важна стъпка в развитието на възможности за целогодишен туризъм на територията на община Варна  е откриването на един от най-модерните термални и СПА комплекси не само в България, но и в Европа.

 

Анализ 2018г.

За първи път на Летище Варна беше премината границата от 2 млн. пътници. Ръстът само за първите 9 месеца на годината в пътникопотока е близо 19%.

Общинската статистика също отчита интересни тенденции при основните туристически показатели. За първите 9 месеца на 2018г. реализираните нощувки на територията на Община Варна отчитат общ ръст от +4,2%. По пазари: Великобритания (+48%), Финландия (+36%), Франция (+21%), Украйна (+15%), Чехия (+12%), Израел (+8%), Румъния (+9%). Спад отчитат пазари: България (-5%), Русия (-8%), Белгия (-15%), Литва (-8%).

Германия и Румъния имат по около 165 – 170 хил. туриста, но германците реализират почти два пъти повече нощувки в сравнение с румънците – над 1,1 млн нощувки. Голям ръст отчитат пазар Великобритания главно заради разширяването на летателната програма на един от големите британски туроператори.

Анализ 2019г.

Данни за туристически сезон 2019

2019 година беше изключително динамична от туристическа гледна точка и въпреки мрачните прогнози в началото на годината, основно заради възстановяването на основни конкурентни на България дестинации, то дестинация Варна регистрира един труден, но успешен туристически сезон.

Представените в следващите редове данни обхващат местата за настаняване на територията на община Варна (гр. Варна, к.к. Св. Св. „Константин и Елена“ и к.к. „Златни пясъци“).

Броят на пренощувалите лица за 2019 г. в категоризираните местата за настаняване на територията на община Варна са 997 828 души, като по този показател се отчита спад от -1,4% спрямо рекордната за България и Варна предходна 2018 г.

Броят на реализираните нощувки за 2019 г. в категоризираните местата за настаняване на територията на община Варна са 4 368 615, като спадът спрямо предходната 2018 г. е -6,4%.

Ръстове по брой на реализираните нощувки отчетоха пазар Румъния +27%, България +3%, Украйна +30%, Великобритания +2% и др.

Спадове обаче регистрираха основни пазари като Германия, Полша, Русия и др.

По пазарен дял по броя на реализираните нощувки за 2019г. най-много са реализирани от туристи от Румъния 21%, следвани от Германия 20%, България 17%, Полша 11%, Русия 5% и др.

Средният престой на туристите в дестинация Варна е 4,4 дни.

На Летище Варна също беше отчетен спад в броя на обслужените пътници.  През 2019г. бяха обслужени общо 2 068 378 пътници, което е с 9% по-малко в сравнение с 2018г.

На първо място по брой са обслужените пътници от Германия - 534 хил. (-11%), следвани от България - 259 хил. (-10%), Великобритания -190 хил.(+26%) ,  Полша 171 хил. (-11%), Русия 165 хил. (-27%), и др.

По пазарен дял на Летище Варна Германия запазва водещата си позиция по брой на обслужените пътници с 27%, следвана от България 11%, Полша 10%, Русия 9%, Великобритания 8% и др.

Top