нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология; изкуство; култура; опазване на историческото наследство; спорт и туризъм; медийнообслужване; социални дейности и др., съобщават от дирекция „Образование имладежки дейности“ към Община Варна. Доброволците ще бъдат ангажирани за периода юли - септември в неправителствена организация, съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Те ще получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията-домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд. Заявилите желание да упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото наследство, медийното обслужване и други, ще имат възможност в рамките от 2 до 4 седмици (по 4 часана ден) през месеците юли и август да трупат професионален опит в избрана от тях институция (без да получават средства за дневни разходи). Организация-домакин може да бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя заявява писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта отдоброволец/-ци/ и описва подробно дейностите, които доброволецът ще извършва повреме на стажа си в нейната структура, както и информация за това как ще бъде организиран престоя му там. Крайният срок за подаване на заявления е 11.06.2021 г. Формуляри на доброволци се приематна e-mail: varnanamladite@gmail.com. Заявления на организации, желаещи да ползватдоброволчески труд се подават в деловодството на Община Варна до 11.06.2021 г. 

Категории

Top