нашите сайтове english

Приемане на документи за продажба на общинско жилище - УСЛУГА № 9034

УСЛУГА № 9034

Приемане на документи за  продажба на общинско  жилище

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл. 47 от ЗОС и НУРУЖНГНПОЖ

Необходими документи :

  1. Бележка от Агенция по вписване за извършване на сделки за всички лица, по настанителната заповед

Цена на административната услуга: 30.00лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 30 дни;

Забележка: Срокът започва да тече след решение на Общински съвет-Варна

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

9034-бланка

 

    Top