нашите сайтове english

Отчет за периода от юли 2013 до септември 2015 г.

ДВЕ ГОДИНИ РАБОТА ЗА ВАРНА

Отчет на кмета Иван Портних за периода от юли 2013 до септември 2015 г.

Уважаеми съграждани,

Преди две години получих Вашето доверие и заедно започнахме промяната на Варна. Помните ли опашките за места в детските градини? А амортизирания градски транспорт? Разбитите улици и булеварди?

За две години ние поетапно решаваме тези проблеми! Днес всяко дете има място в детска градина, защото построихме нови сгради. Продължаваме с грижите за най-малките варненци - изграждаме нови 230 детски площадки, които ще отговарят на всички европейски стандарти за безопасност;

По улиците на града се движат 70 нови автобуси и 30 нови тролейбуси;

Вместо кърпене на дупки - ремонтираме изцяло улиците.  Основните пътни артерии са изцяло обновени  - булевардите „Хр. Ботев“, „Мария Луиза“,  „Осми Приморски полк“, „Княз Борис I“, „Сливница“, „Вл. Варнечик“, „Цар Освободител“. Продължават ремонтите на бул. „Константин и Фружин”, „Трети март” и „Янош Хуняди”, стартира разширението на бул. „Цар Освободител”.  За две години обновихме 11 булеварда! Обновихме централната пешеходна зона, с нови фонтани, зацветяване.

Започнахме мащабно озеленяване, обновихме част от Морската градина, подготвяме проект за втория етап от възраждането на парка. Работихме по реализацирането на важни за екологията проекти – завършихме дълбоководното заустване на пречистените отпадни води в курорта Златни пясъци, договорихме фазиране т.е. запазване на средствата за ремонт на пречиствателната станция, за следващия програмен период;

Открихме тласкател „Акациите“ и втория етап от модернизирането на градската пречиствателна станция. Така бяха подобрени показателите на морската вода – важно условие за развитието на туризма. Заедно с общините Аксаково и Белослав започнахме изграждане на ново депо за отпадъци.

Реанимирахме закъсалите европейски проекти и стартирахме нови. Над 300 млн. лв. бяха привлечени в града, сума, която надхвърля външното финансиране за Варна през целия период на прехода.

Събудихме самочувствието на варненци, че живеят в морската столица на България! Започнахме работа по опазване и съхраняване на историческата памет на Варна - обновихме и разширихме списъка със защитените сгради. Създадохме  специално звено за опазване и съхраняване на сградите, паметници на културата. Успоредно с това възраждаме  емблемите на Варна – ремонти вървят в Двореца на културата и спорта, Юнашкия салон, защото символите на морската столица трябва да бъдат опазени и съхранени за децата ни.

Знам, че има още нерешени задачи, трупани с десетилетия! Две години не стигат за пълна промяна, но важното е, че положихме началото. Подготвени сме  да се справим с поредните предизвикателства! С активна работа и ясен план за развитието на Варна – за образование и здравеопазване, за нови паркове, за благоустрояване на крайните квартали, за създаване на добра среда за бизнеса!

Нямаме повече време за губене - нека продължим със същото темпо на развитие! За да може всеки варненец да усети промяната пред своя дом!

 

 ФИНАНСОВА  ДИСЦИПЛИНА, ПРОЗРАЧНОСТ, ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Работим по ясни правила, със строга финансова дисциплина.

Пуснахме 11 електронни услуги; Направихме първи стъпки за обмен на данни по електронен път с  електронен подпис  с други институции и ведомства за електронна комуникация;Започнахме цифровизация на  документите в архива.

Създадохме web-модул „Профил на купувача“ от ОП „Инвестиционна политика“ в сайта varna.bg, в който се публикува пълна информация за обществените поръчки.

Община Варна е със свое място в глобалната мрежа- създадохме информационния сайт live.varna.bg ,и туристическия - visit.varna, който на националното туристическо изложение в Търново спечели голямата награда за най-добър туристически сайт за 2014г. Поставихме начало на онлайн присъствието на Община Варна в социалните мрежи Facebook , Istagram и Youtube.

Диалог  с гражданите – за две години 1823 бр. писма на граждани са подадени и заведени по електронен път, 1100 бр сигнали за нередности в www.aktiven.bg са приети и приключени в районните администрации.

 

ИНВЕСТИРАХМЕ В ДЕТСКИ ЯСЛИ, ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА

Сложихме край на проблема с дефицита на места в детските градини и ясли! Варна е единственият голям български град, в който този въпрос е решен- чрез оптимизация и строеж на нови сгради.

За две години разкрихме 1 204 места в детските градини;

Изградихме:  нова ясла – „Мечо Пух” във Владиславово – 100 места и пристройка към детска ясла „Иглика” в „Трошево” – 50 места; нова сграда към  ОДЗ №11 „Детски свят“ във Владиславово –  60 места, физкултурен салон и басейн; в  ОДЗ №24 „Иглика“ във Виница -  60 места, кухня, физкултурен салон и парна отоплителна система;  

Изградихме нови детски градини: филиал „Бисерче“ към ОДЗ №4 „Чайка“- 150 места, филиал  „Жирафче“ към ОДЗ №2 „Д-р П. Берон“- 180 места;

Разкрити бяха допълнително  754 места от оптимизация и редукция на групите, съобразно капацитетните възможности на конкретните детски градини.

 За първи път в страната Община Варна въведе диетично хранене  на децата с глутенова непоносимост, което дава възможност на приблизително 50 малчугани да посещават детска градина, независимо от сложността на заболяването си.

Осигурихме подготвителни групи в училищата

През учебната 2014/2015 г.  работиха 69 подготвителни групи с 1376 деца; Целодневни подготвителни групи със сън имаше за 5-годишни деца – 7 групи за 121 деца; за 6-годишни – 2  групи за 46 деца;

През тази учебна година общият брой на подготвителните групи в училищата е 59 с 1199 деца. От тях с възможност за следобеден сън са  5 групи за 5-годишни и 8 групи за 6-годишни с общо 264 деца.

С 43 %  увеличихме средствата за общинските програми за образование спрямо 2013 г. – за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри; за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби; за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически  групи в неравностойно социално положение и др.

Започнахме поетапно обновяване на училищната база -  СОУПЧЕ „А.С.Пушкин“  бе разширено с нова сграда на ул. „Проф. Н. Державин“ 19, в която има 10 класни стаи за 6  паралелки с ученици от I клас и 3 полуинтернатни групи за ученици от III клас.

Ремонтирахме инфраструктурата около училищата – нови тротоари, пешеходни пътеки, осветление.

Продължава доброто сътрудничество със социалните партньори -подписахме Общински колективен трудов договор в сферата на образованието. Кметът Иван Портних получи национална награда от Синдиката на учителите – „Най-добър социален партньор”.

Приета бе  „Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за утвърждаване на Варна като интернационален университетски град“ , развиваме сътрудничество в областта на стажантските програми между Община Варна и вузовете.

 

С ГРИЖА ЗА ХОРАТА - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Последователно развиваме политики за подкрепа на хора в неравностойно положение и за защита на деца и възрастни в рискови групи. Ежегодно отделяме средства за инвестиции в общинските здравни заведения.

Закупена апаратура с общински средства –

СБОБАЛ (Очна болница) – две операционни маси; нов микроскоп;

СБАГАЛ (АГ) - лапароскопска апаратура за гинекологични операции;  автоматизирана система за идентификация на микроорганизми; ехографски апарат за неонатално приложение;

МБАЛ „Св. Анна” – анестезиологичен апарат;

СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков” – реализиране на проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна” ЕООД. Той е по ОПРР, на стойност 3 906 108 лв., от които 2 600 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ и 1 306 108 лв. – собствен принос на бенефициента Община Варна. Онкоболницата вече е с най-модерен клас линеен ускорител и компютърен томограф със софтуер за симулация на лъчелечението. 

Закупихме апаратура за над 1 млн. лв. за ДКЦ-тата;

Направихме основни ремонти на 5 детски ясли, работим се пет общински програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве – „Аз успявам”, „Профилактика и лечение на гръбначни изкривявания”, „Лечение с метадон на лица, зависими от опиати”, „Детско зрение”, „Профилактика на глаукомата”, „Детско дентално здраве”

Варна е единственият град в България, който обезпечава на 100 % училищата с лекари и медицински сестри и подсигурява почасово обслужване на детски градини и ясли с лекари.

Увеличаваме услугите в Социалната програма на Община Варна - 47 през 2013, 49 през 2014 и 51 през 2015 г., от които 29 за възрастни хора и 22 за деца.

Новите социални услуги – Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби – 50 места; Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания – 40 места; Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, зависими от алкохола” – 25 места; Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства  - 25 места; Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с психични разстройства – 20 места; Център за лица жертви на домашно насилие – 20 места; увеличен капацитет на Център „Домашни грижи” – 80 места.

Открихме „Общностен център за деца и семейства”, 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Работим по 40 проекта, свързани с превенциите, проведени са 26 кампании, достигнали до над 50 000 ученици, млади хора, жители и гости на града.

 

ПО-КРАСИВА, УДОБНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА

С цел опазване на архитектурното богатство на Варна създадохме специално общинско звено, отговарящо за сградите, които са паметници на културата.  Актуализирахме списъка със старите сгради на Варна с Националния институт за недвижимо културно наследство.  Три сгради – недвижими културни ценности, собственост на Община Варна, вече са с обновени фасади. Ларгото на града ще върне атмосферата на Стара Варна.

С цел създаване на естетическа градска среда, променихме нормативните актове, като изискваме единна цветова гама за шатри, тенти и чадъри по центъра.

Поставихме първите пластики на кръговите кръстовища, работата продължава.

През отчетния период бяха изработени 1925 бр. подробни устройствени планове (ПУП) в прилагането на новия общ устройствен план (ОУП) на гр. Варна. Одобрените ПУП-ПРЗ са 1206.  

Варна ще има нова сграда за библиотеката - Обявихме международен конкурс за изготвяне на идеен проект за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ на гр. Варна. Такъв проект не е реализиран от десетилетия в България.

Обновихме централната пешеходна зона – пл. „Независимост”, бул. „Княз Борис I” – нова настилка, осветление, пейки, фонтани, озеленяване.

Ремонтирахме 11 булеварда - „Трети март“, „Цар Освободител“, „Вл. Варненчик”, „Сливница”, „Княз Борис I”, „Хр. Ботев”, „Мария Луиза”, „Янош Хуняди”, „Константин и Фружин“, „Цар Борис III”, „Осми Приморски полк”; ул „Малък Мир“, „Бели лилии“, „Безименна“,  „Тракия“, „Брегалница“, „Осми ноември“, „Акад. Андрей Сахаров"; укрепихме пътя за Виница; 

Ремонт на тротоари по бул. „Мария Луиза“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Владислав“, ул. „Бр. Миладинови“, „Петко Стайнов“, „Тракия“, в кв. Владиславово, в Аспарухово; изградени 22 повдигнати пешеходни пътеки; нов паркинг – до жп гарата, до СОУ „Гео Милев”;

Започнахме работа по въвеждане на синя зона във Варна; 

Общината излезе на свободния пазар на ел. енергия – сградата на общината вече редуцира сметките си за ел.енергия с 20%.;

Изграждаме нови модерни 230 детски площадки за игри във всички райони – безопасни и атрактивни; Създадохме компенсаторна озеленителна програма;

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА ВАРНА

Към момента Община Варна има подписани договори с европейско финансиране на обща стойност 303 609 448, 34лв. В процес на изпълнение са 21 проекта. Толкова външни средства не са влезли в града за целия период на прехода!

Сравнение на верифицираните и възстановени разходи на Община Варна по проекти -  до и след встъпването на Иван Портних като кмет:

13 529 938,89 лв  /  126  833 547,13 лв 

За 2 години близо 10 пъти повече средства са върнати в общинската хазна

Проект „Интегриран градски транспорт” .

Варна обнови градския си транспорт със 70 нови автобуса. Работим по изграждане на високоскоростното трасе, автоматична билетна система, система за контрол на трафика, 16 км велоалеи, доставихме 3 микробуса за хора с увреждания.

 

Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот във Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен”

30 нови тролейбуси, попълниха автопарка на „Градски транспорт”, възстановихме тролейната линия от Аспарухово до  Почивка.

 

Проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони”

 Варна вече е с нов център, с два сухи водоскока, озеленяване, зацветяване, осветление и най-големият пеещ фонтан в страната. Договорихме допълнителен финансов ресурс за втория етап на проекта – от х-л „Черно море” до входа на Морската градина, по ул. „Преслав”, „Сан Стефано”.  

 

За по-чисто море!

Проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна“.

Открихме  помпена станция „Акациите” - Изграденият тласкател сложи край на преливането на непречистени води в морето. Новото съоръжение свърза 36 600 жители към пречиствателната станция във Варна. Обхванати са отпадъчните води от „Чайка“ и местността „Св. Никола“, които досега отиваха в канализацията на централната част на града. По този начин се преодоляха преливанията на каналите за битови отпадъчни води, които се стичаха към морето.

Открихме втория етап от модернизирането на ПСОВ Варна - така се сложиха край на преливането на непречистени води в Черно море, а към станцията вече са присъединени всички градски зони с изградена канализация.

 

„Проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води на Златните”

Изградихме дълбоководното заустване в курорта Златни пясъци, договорихме финансирането за новата пречиствателна станция в курорта да бъде запазено за следващия програмен период. Варна е единственият български град, който извоюва такова фазиране на проект!

Направихме първа копка за депо за отпадъци в Аксаково – така Варна бе спасена от криза с боклука!

Работим по проекта за възстановяване водопроводимостта на охранителните канали – в Аспарухово, Фатрико дере и Елпромското дере, след като договорихме финансиране от 10 млн. лв. фонд „Солидарност“ към ЕС. Заради отличната работа с фонда, Варна бе дадена като пример за успешна работа по проекти от Джон Уатер, представител на ЕК.

 

ВАРНА – ГРАД НА АКТИВНИТЕ МЛАДИ ХОРА

През 2014 г. Варна спечели титлата „Европейска младежка столица 2017“! Защитихме проекти по програма „Младежта в действие“ и „Еразъм +”; Проведохме два младежки фестивала „Фънсити“! Реализирани бяха  57 младежки проекта,  32 доброволчески стажа за младежи, 16 младежки инициативи на НПО;

 Оптимизирахме  спорта - обединихме общинските предприятия „Спорт за всички” и „Спортни имоти”, в ОП „Спорт – Варна”. Създадохме дирекция „Спорт”. Приета бе Наредба за реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Варна;  56 спортни клуба подписаха договори за безвъзмездно и възмездно ползване на общински спортни бази за срок от 5 години. През 2015 г.  финансирането на спортните клубове се увеличи на 450 000 лв.

С грижа за спортните бази:  Пуснахме в експлоатация закрития басейн „Д-р Любен Лазаров”, част от ПК „Приморски”; Открихме „Скуош център и площадка за ролери в „Младост”, а  дирекция „Спорт” кандидатства по проект към Министерството на младежта и спорта, за да доизградим базите за бадминтон и тенис на маса, които наследихме като замразени обекти. Извършен бе основен ремонт на зала „Конгресна” на Двореца на културата и спорта.

Спорт за децата: Започнахме инициативата за начално обучение по 20 вида спорт, което е напълно безплатно за деца, като от подписването на договорите до момента са обучени около 2000 варненчета.

Столица на ветрилата - през 2013 – 2015 г. Варна бе домакин на елитни спортни събития - Международна ветроходна регата „Тол шипс”;  Европейско първенство по карате киокушин;  първата обединена Световна купа по спортна гимнастика и акробатика; приехме отново Световната лига по волейбол, предстои домакинство на Европейско първенство по хандбал за младежи; Във Варна бяха проведени първата  Международна черноморска колоездачна обиколка, както и рали „Варна”,  „Седмица на морето”.

 

 ТУРИЗЪМ

Създадохме дирекция „Туризъм“ с два отдела - „Категоризация на туристическите обекти“ и „Маркетинг, реклама и анализи“.

За първи път от 5 г.  Варна се представя по туристическите борси с нови рекламни материали на шест езика – български, руски, английски, немски, френски, румънски. Направихме  нов  20-минутен рекламен филм „Дестинация Варна“, който предоставяме  безвъзмездно на всички хотелиери и туристически обекти.

За две години Община Варна е взела участие на 39 международни туристически изложения и 10 национални.

Сложихме нови информационни табели и QR кодове до културно-историческите  забележителности,  туристически карти на автобусните спирки. Изнесените туристически бюра на Летище Варна, както и на „Св. Св. Константин и Елена“ повишиха  посещаемостта на туристическия и информационен център.

С логистичната подкрепа на Община Варна през май 2014 бе открита редовна линия на турските  авиолинии от Варна до Истанбул, което  превръща нашето летище в подхъб на летище „Ататюрк“ - най-голямото в Турция и пето по натовареност и брой обслужени пътници за 2013 г. в Европа след Амстердам.

 Община Варна работи  съвместно  с представители  на бранша, създадена бе междуведомствена комисия, чиято цел е да разглежда своевременно проблемите, свързани с нормалното и безопасно протичане на активния летен сезон.

Зоната около Морска гара вече посреща туристите, които пристигат с круизи, с обновена визия.

 

 КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

Надграждаме с нови идеи, възстановяваме традиции! Възраждане на паметта на Варна - с обновяване на градските пространства, с ремонт на войнишките паметници, с опазване на културната памет на морската столица!

Поставихме паметни плочи на архимандрит Инокентий Софийски на фасадата на дома му на ул. „Райко Жинзифов” № 6;  на художника Янко Маринов, на фасадата на сградата на ул. „Русе” № 5; на адмирал Бранимир Орманов върху фасадата на кооперацията на бул. „Сливница” № 59.

Изложихме художествените пластики „Икар” на Альоша Кафеджийски и „Начало“, на Живко Дончев, на площад „Атлантическа солидарност“. Почетохме доброволчеството, като изградихме пластична композиция в Аспарухово.

Направихме ремонт на Арката на „Осми приморски полк”, реставрирахме имената върху Паметника-костница в Старите гробища, както и паметниците на Стефан Караджа, Добри Христов и кап. 1-ви ранг Добрев.

Приключи реставрацията и консервацията на Паметника на граничаря в Морската градина, почистени и освежени са всички паметници в Алеята на Възраждането, поставихме нови плочи, в които е положена пръст от свети за България места.

Освежихме градски пространства с каменните и дървени пластики, изработени по време на Международния фестивал „Contempo”. Предстои изработване на бюст - паметник на полковник Милко Железов Железов и на художествените пластики, посветени на Кирил Шиваров и на арх. Дабко Дабков.

Обогатихме градските празници във Варна - По повод Сирни Заговезни за първи път бе  проведен „Празник на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия“ с карнавално шествие. Така възродихме прочутият Варненски карнавал, който е бил най-значимото светско събитие в града в периода след Освобождението.

Ремонтирахме сцена Раковина и шест читалища - НЧ „Искра 1924“-  Варна ; НЧ „П. Р. Славейков 1928“, кв. „Вл. Варненчик“ ; НЧ „Прогрес 1927“, кв. „Виница“; НЧ „Димо Цонков 1927" с. Звездица; НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Тополи, НЧ „Искра“ с. Константиново.  

Вложихме 30 000 лв. за ремонт на част от сградата, където репетират съставите на хорова школа „Морски звуци.“  През 2014 г. бе създаден Общинският фонд „Култура“, който разполага с широк спектър от финансови инструменти за развитие на изкуството и културата от страна на общината.

 

КОНТРОЛ, СИГУРНОСТ И РЕД

150 заповеди за премахване на незаконни строежи от 4 до 6 категория са влезли в сила за изминалия период.

Развиваме системата за видеонаблюдение – по пешеходния ринг, където са монтирани 23 камери; 24  училищата и детските заведения са свързани към системата.

1989 бездомни кучета са били уловени, кастрирани и ваксиниран в Общинския приют за безстопанствени кучета. Въведена бе практика за работа с доброволци.

1713 са съставените Актовете за установяване на административно нарушения (АУАН) по Наредбата за обществения ред  (НОР) от юли 2013 до септември 2015 г. От тях  1166 за нарушения на територията на Морската градина.

7254 са съставените фишове са посочения период по НОР, от които 3645 в Морската градина.

4523 са Актовете за установяване на административни нарушения по ЗДвП, от които 460 в Морската градина.

 

Награди за Варна:

2015 - награда „Кмет на гражданите“ на Националния конкурс „Кмет на годината“, организиран съвместно от Портала на българските общини Kmeta.bg и Информационна агенция „Фокус“ 

2015 – Варна спечели титлата „Най-добър град за живот на младите“ за 2014 година, част от националната кампания на „Дарик радио“ и вестник „24 часа“ – „Най-добър град за живеене в България - 2014“

2015 - Община Варна получи грамота като първи подгласник в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията“ на „Фондация за прозрачни регламент“ за 2014 г. - за постигнати високи резултати в предоставянето и управлението на социални услуги, работа с неправителствените организации в сектора и активна социална политика.

2014 - Варна получи наградата „Най-перспективен град“ за 2013 година, част от класацията на Дарик радио и вестник „24 часа“ – „Най-добър град за живеене в България - 2013“

2014 – получено почетно звание „Най-добър социален партньор – кмет“ за 2014 година от Синдиката на българските учители.

2014 – Община Варна спечели награда второ място в категория „Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” на годишните награди на „Фондация за прозрачни регламенти” за 2013 година.

2014 - ММФ „Варненско лято“ получи златен медал от Министъра на културата за значителен принос към националното честване на 100 години от рождението на Борис Христов. 

2014 - Международният фолклорен фестивал, Международният музикален фестивал „Варненско лято” и Майският хоров конкурс, Международният театрален фестивал „Варненско лято”, фестивал „РАДАР”, Международен музикален фестивал „Море и спомени” и Европейски музикален фестивал бяха удостоени със знака на Европейската фестивална асоциация за 2015 и 2016 г.  като  едни от най-значимите фестивали в Европа.

2013 - Община Варна е наградена с грамота „Най-зелен град“ от МОСВ в Националната кампания „Зелена България“. 

 2015 -  Градската художествена галерия  „Борис Георгиев”- Варна получи Сертификат за коректна институция от Изследователски център на клиентските мнения по Програма ЕО.

    Top