нашите сайтове english

Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани - УСЛУГА № 9015

УСЛУГА № 9015

Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • На гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.88 и чл.106  от Закон за гражданската регистрация. 

Такса на административната услуга:                  

- обикновена услуга:    3.00 лв.

- бърза услуга:              5.00 лв.

- експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:    7 дни

бърза услуга:              3 дни

експресна услуга:      1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

9015-бланка

 

Top