нашите сайтове english

Друга информация

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг - 2018 г.

Покана за публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг 

 

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг на 20.11.2017 г.

Покана за публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг

 

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг 

Покана за публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг

 

Справки за дълга на община Варна 2018 г.

Справка за дълга на Община Варна 2018 г.

 

Справки за дълга на община Варна 2017 г.

Справка за дълга на община Варна към 30.09.2017 г. 

Справка за дълга на община Варна към 31.12.2017 г