нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадени Заповеди № 1363/10.04.2020 г.,  1364/10.04.2020 г.,  1365/10.04.2020 г за прекратяване вида и категорията на туристически обект - 13.04.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1363/10.04.2020 г.за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости „№3“, находящ се в гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ № 25, ап.3.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед 1364/10.04.2020г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости „№5“, находящ се в гр. Варна, ул. „Марко Балабанов“ № 25, ап.5.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1365/10.04.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект Къща за гости „Нова Варна“, находяща се в гр. Варна, м-ст „Траката“, ПИ №10135,2520.2067, ул. „Найден Йованович“ №30.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издаденa Заповед № 1139/23.03.2020 г.  за прекратяване на категорията на туристически обекти - 23.03.2020 г.

 На основание чл. 137, ал.5, от от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

 - Заповед № 1139/23.03.2020г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Почивна станция „Чайка“, находящ се в гр. Варна, адм.район „Приморски“, ул. "инж. Цаню Цанев" № 30.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадени Заповед № 0922/06.03.2020 г .за прекратяване на категорията на туристически обекти - 06.03.2020 г.

        На основание чл. 137, ал.5, от от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0922/06.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Снек - бар „Масаро бар“, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“, № 25.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Съобщение във връзка с издадени Заповеди №№ 0866/02.03.2020 г., 0867/02.03.2020 г., 0868/02.03.2020 г.за прекратяване на категорията на туристически обекти - 02.03.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0866/02.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, , к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", тяло 2, вх.А, ет.4, ап. А-409.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0867/02.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, к-с „Бендита Маре, тяло 2, вх.А, ет.7, ап. А-710.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0868/02.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, , к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", тяло 1, ет.4, ап. В-41.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадени Заповеди №№ 0869/02.03.2020 г., 0870/02.03.2020 г., 0871/02.03.2020 г.за прекратяване на категорията на туристически обекти - 02.03.2020 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0869/02.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", тяло 2, ет.7, ап. Б-702.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0870/02.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", тяло 2, вх.А, ет.1, ап. А-103.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

I. На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0871/02.03.2020 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Апартамент за гости, находящ се в гр. Варна, к.к. "Златни пясъци", к-с "Бендита Маре", тяло 2, вх.А, ет.1, ап. А-104.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".