нашите сайтове english

Съобщения за издадени заповеди за прекратяване на определена категория на туристически обекти

Съобщение във връзка с издадена Заповед  № 1540/07.05.2024г.  за прекратяване  категорията на туристически обект - 09.05.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 1540-07.05.2024г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Къща за гости "Алфа Хаус находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката“, ул. "Никола Ганушев", № 5, стопанисван от Румен Златев Атанасов, с адрес: гр. Варна, с.о. „Траката“, ул. "Никола Ганушев" № 5, категоризиран с удостоверение за определена категория две звезди № 2143 на основание Заповед № 1903 от 04.06.2020 г. на Кмета на Община Варна.       

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед 0823/18.03.2024г. за прекратяване  категорията на туристически обект - 19.03.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0823/18.03.2024 г. за прекратяване на категория на туристически обект : Къща за гости "Делфини", находящ се в гр. Варна, гр. Варна, кв.“Виница“, ул. „Делфин“, №8, стопанисван от "Делфини" ООД, ЕИК: 1754300180, с адрес на управление гр. Варна, кв.“Виница“, ул. „Делфин“, №8, категоризиран с Удостоверение за определена категория две звезди № 2019 от 11.12.2019 г. на основание Заповед № 5231 от 11.12.2019 г. на Кмета на Община Варна.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0286/02.02.2024 г. за прекратяване  категорията на туристически обект - 05.02.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

  1. На основание чл. 27, ал. 2, т. 1 от „Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости“:

- Заповед № 0286/02.02.2024 г. за прекратяване на категория на туристически обект : Бистро "Бригантина", находящ се в гр. Варна, к.к. "Чайка", УПИ № ХVІІІ - 3763, кв. 12, стопанисван от "БРИГАНТИНА СН" ЕООД, ЕИК: 202977192, с адрес на управление гр. Варна, ул. "Македония" № 131, ет. 3, ап. 31, категоризиран с Удостоверение за определена категория две звезди № 7753 от 17.04.2019 г. на основание Заповед № 1520 от 17.04.2019 г. на Кмета на Община Варна.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК. 

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

 

Съобщение във връзка с издадена Заповед № 0287/02.02.2024 г. за прекратяване  категорията на туристически обект - 05.02.2024 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за туризма се прекратява определена категория:

- Заповед № 0287-02.02.2024 г. за прекратяване на определена категория на туристически обект: Семеен хотел "Бригантина", находящ се в гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров", № 150А.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".

Top