нашите сайтове english

Заместник - кметове

Коста Базитов, заместник –кмет

Ресори:

Дирекция „Здравеопазване“

Дирекция „Социални дейности“, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – доставчици на социални услуги

Дирекция „Култура и духовно развитие“

Дирекция „Спорт“

Дирекция „Туризъм“, дейност „Туристически информационен център“

ОП „Спорт- Варна“

ОП „Комплекс  за детско хранене“

ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“

Контакти:

e-mail: kbazitov@varna.bg
телефон: (052) 820 117

Приемни дни:

всеки четвъртък  от 14.00 ч.

 

Пейчо Пейчев, заместник –кмет

Ресори:

Дирекция „Информационно и административно обслужване“

Дирекция „Местни данъци“

Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“

Дирекция „Управление на собствеността“, дейност „Хранителен комплекс“

Контакти:

e-mail: ppeychev@varna.bg
телефон: (052) 820 030; (052) 820 310;   т/ф (052) 820 005

Приемни дни:

всеки първи и трети четвъртък  от 14.00 ч.

 

Пламена Маринова, заместник –кмет

Ресори:

Дирекция „Правно-нормативно обслужване“

Дирекция „Контрол и санкции“

Контакти:

e-mail:  pmarinova@varna.bg

телефони (052) 820 328; (052) 820 032;    т/ф(052) 820 303

Приемни дни:

всеки първи и трети четвъртък от 14.00 ч. до 15.00 ч.

 

Тодор Иванов, заместник –кмет

Ресори:

Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, дейност „Общински приемник за безстопанствени кучета“

Дирекция „Превенции“

ОП „Паркинги и синя зона“

ОП „Зоопарк-Спасителен център“

Контакти:

e-mail:  tivanov@varna.bg

телефони: (052) 820 283;   т/ф (052) 820 147

Приемни дни:

всеки четвъртък от 14.30 ч.

 

Христо Иванов, заместник –кмет

Ресори:

Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“

Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“

ОП „Инвестиционна политика“

ОП „Управление на проекти и озеленяване“

Контакти:

e-mail: hivanov@varna.bg

Телефони: (052) 820 231;   факс (052) 820 134

Приемни дни:

всеки вторник  от 15.00 ч.

    Top