нашите сайтове english

Сергей Тодоров

Сергей Тодоров НиколчевСергей Тодоров Николчев роден на 10.01.1896г. в с.Жеравна, Сливенско. Завършва училище във Варна и започва работа в пощата, като телеграфист. В ръководството е на професионалната организация на пощенските работници.

Участник в Първата световна война на Добружанския фронт. След войната е активен синдикален деятел. Член на БКП от 1918г. През 1919г. е в стачния комитет на железничарската стачка. Осъден е на три години затвор. Участва в подготовката на Септемврийското въстание. От 1924г. завежда Антимилитаристичния отдел. През априлските събития е арестуван и осъден на смърт. От затвора излиза 1932г. и работи в работническите професионални съюзи в София. 1934 - интерниран в град Айтос, 1941г. в гр.Попово. След 9.09.1944г. до 1951г. е назначен за началник на варненската окръжна телеграфо-пощенска станция. От 1951 до 1956 е председател на градския народен съвет /кмет/ на Варна. От 1956г. до пенсионирането си е началник на Радио Варна. Дълги години е бил председател на Градския комитет за защита на мира.

След продължително боледуване починал на 17.06.1974г.

Top