нашите сайтове english

Господин Ангелов

След разпускането на Общинския съвет през октомври 1922г., настъпва един период на управление от тричленни комисии. В."Варненски общински вестник" от 17 ноември съобщава "Завчера, 15-того, новоназначената тричленна комисия в състав: председател Господин Ангелов и членове Яни Андреев и Иван Жеков, която замества разтурения Общински съвет, встъпва в длъжност.

Комисията си поставя като първа задача бързото снабдяване на бедното варненско гражданство с дърва за отопление, почистването на града и възможното намаление цената на типовия хляб".

Председателят на тричленната комисия Господин Ангелов, е човек на дълга. Старите варненци го помнят като личност вдъхваща респект. По характер е мълчалив и изключително търпелив и отзивчив човек. Роден е през 1865г. във Варна. Баща му Ангел Георгиев се е занимавал с манифактура, имал е и чифлик, гора и добитък. Подпомагал е национално-освободителното и църковно движение. Синът Господин Ангелов завършва Мъжката гимназия. Помага на баща си, но преди всичко се занимава с благотворителна дейност.

В началото на 1923г. Господин Ангелов предлага да се привлекат чужди фирми при построяване на морските бани, модерен хотел и казино. Многократните апели на Общината и някои организации да не се гледа на курорта като на нещо временно, а да се работи постоянно за издигане авторитета на Варна като национално и международно летовище все още не намират необходимия отзвук.

Особено внимание Господин Ангелов отделя на строителството на театралната сграда. По негово настояване се сформира Граждански комитет от 160 души, в който влизат културни дейци, учители, студенти, общественици. Този комитет основава "Общоградски театрален фонд" при Варненската община за окончателното довършване на театралната сграда.