нашите сайтове english

Кметство Каменар

Име, фамилия Длъжност телефон
Светослав Райков
kamenar@abv.bg
Кмет 052-671-323
  Технически сътрудник 052-671-055, 052-671-323,
факс 052-671-350
Румяна Димитрова Гл. експерт вътр.17
Йорданка Енчева Гл. счетоводител вътр.20
Гьонюл Мехмед-Исмаилова Ст. специалист "ИАО“ вътр.14
Ваня Колева Гл. специалист "АПОН" вътр.15
Деяна Рачева Гл. специалист "Участъков техник" вътр.16
Славка Иванова Гл. специалист "Жилищно настаняване" вътр.18
Васил Христов Изпълнител "БКС" вътр.21
Михаил Иванов Изпълнител „Чистота“ вътр.21
Красимир Славов Изпълнител „Озеленител“ вътр.21

Симеон Христов

Али Яшар

Страхил Михайлов
 Изпълнител „Пазач“ вътр.21
Атанас Шидеров Изпълнител „Поддръжка“ вътр.22
Top