нашите сайтове english

Изложения

Утвърждаването на дългосрочен имидж на Варна като атрактивна дестинация за целогодишен туризъм се осъществява с различни иновативни маркетинг активности, които допринасят за увеличаване броя на туристите, избрали Варна за своята почивка.

През 2017г. и 2018г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България и в частност на Варна.

С цел запазване на постигнатите положителни резултати  на традиционни пазари, преодоляване на сезонността, увеличаване дела на уикенд туризма извън активните летни месеци, Община Варна ежегодно участва в най-големите европейски изложения, организирани от Министерството на туризма, на които България се представя с национални щандове:

ITB - Берлин, Германия (06-10.03.2019)

MITT - Москва, Русия (12-14.03.2019)

UITT - Киев, Украйна (27-29.03.2019)

WTM – Лондон, Великобритания - ноември

Участията на общината в националните и международните туристически изложения са изцяло съобразени с направените от туристическия бранш предложения и включват освен основните целеви пазари като Германия, Русия, Великобритания, Украйна, също така участия на важни за развитието на туризма пазари като  Румъния, Полша, Чехия, Франция, Израел, Беларус и др., от които през последните години се наблюдава съществен ръст на туристите, посетили Варна и курортите край варненското крайбрежие.

Вече няколко години подред с приходи от туристическия данък се финансират изданията на Черноморски туристически форум и кулинарна изложба „Никулден“, организирани от Варненска туристическа камара, фестивал „Вино и храна“ по инициатива на Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите. За изданието на „Турекспо дестинация Варна“ през 2018 година Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите също получи финансова подкрепа.

През 2017 г. с редица мероприятия беше отбелязана  60 годишнината от създаването на к.к. „Златни Пясъци“, а през 2018 година 110-те години на к.к. „Св.Константин и Елена“ отпразнувани също с богат календар събития.

С усилията на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация след десетгодишно прекъсване Варна отново стана домакин на конкурса „Най-добър готвач на годината“.

Съвместно със Съюза на екскурзоводите в България ежегодно се провеждат безплатни пешеходни обиколки на централната част на Варна от месец май до септември за индивидуалните туристи и гости на града.

Очаквани от жителите, гостите на града и представителите на туристическия бранш са официално отбелязваните начало на всеки летен туристически сезон с провежданите концерти, мероприятия, инициативи и Международния ден на туризма на 27 септември.

Изключително успешни и целенасочени в маркетингово отношение са организираните експедиентски пътувания за туроператори, опознавателните обиколки за журналисти и ТВ репортери, в резултат на които се достига до многобройна аудитория чрез филми, предавания, статии и репортажи.

Top