нашите сайтове english

Декларации от № 151 до № 300

Подадена декл. по чл.35, т.1 Име промяна дирекция длъжност дата
151   Станчо Красимиров Станев   ИИБ Гл. експерт "Енергоснабдяване на общински обекти и улично осветление" 28.3.2022
152   Марин Петров Даскалов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 29.3.2022
153   Камелия Николаева Василева   КС Гл. инспектор "Контрол и санкции" 29.3.2022
154   Даниела Вълчанова Йорданова   Филиал "Детски ясли" Директор 29.3.2022
155   Николай Недков Колев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Младост" 29.3.2022
156   Петър Стоянов Ангелов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 29.3.2022
157   Христина Димова Христова   ИАО Началник на отдел 29.3.2022
158   Теодора Колева Добрева   УС Началник на отдел 29.3.2022
159   Борислав Иванов Николов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Одесос" 29.3.2022
160   Валентин Николов Байчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Одесос" 29.3.2022
161   Цветан Найденов Пешев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Одесос" 30.3.2022
162   Красимир Христов Цвятков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Одесос" 30.3.2022
163   Станчо Желязков Станчев   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Младост" 30.3.2022
164   Васил Славчов Копанаров   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район  "Аспарухово" 30.3.2022
165 9 Владимир Боянов Радев   ИАО гл. специалст "Поддръжка на сиско оборудване" 30.3.2022
166   Елисавета Димитрова Андонова   УСКОР Гл. специалист "Осигуряване на обществения ред" 30.3.2022
167   Валентин Радев Трифонов   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Аспарухово" 30.3.2022
168   Светла Димитрова Христова   ДГ№41"Първи юни" Директор 30.3.2022
169   Стела Станева Христова    ИАО Ст. експерт ЕСГРАОН 30.3.2022
170   Силвия Божилова Николова   ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 30.3.2022
171   Ана Славчева Абрашева   Превенции Секретар на МКБППМН 31.3.2022
172   Силвия Красимирова Йовкова   ЗВО Ръководител 31.3.2022
173   Красимира Илиева Якимова   ФСД Старши счетоводител 31.3.2022
174   Пламена Тенкова Чолакова   ЕООС Гл. инспектор "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на минералните води и съоръжения" 31.3.2022
175   Кремена Георгиева Георгиева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 31.3.2022
176   Гинка Николова Пенчева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 31.3.2022
177   Анастас Димитров Дяков   УСКОР Ст. специалист "Дежурен в район "Аспарухово" 1.4.2022
178   Георги Тодоров Иванов   УСКОР Началник на отдел 1.4.2022
179   Стела Тодорова Колева   ОМД Гл. експерт "Финанси" 1.4.2022
180   Данка Димитрова Митрушева   Превенции Мл. експерт "Превантивно информационен център" 1.4.2022
181   Зеррин Метинова Шуаибова   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 1.4.2022
182   Жинела Нанкова Желязкова   УЧРАУ Началник на отдел 4.4.2022
183   Димитричка Иванова Ганева   ОМД Гл. експерт "Приобщаващо образование" 4.4.2022
184   Антония Йовчева Пенева   КДР Директор 4.4.2022
185   Милена Генова Минева    АГУП Старши юрисконсулт 4.4.2022
186   Мария Деянова Апостолова    МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 4.4.2022
187   Диляна Костова Костова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.4.2022
188   Севдалина Атанасова Добрева   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.4.2022
189   Марина Ивова Илиева     МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 4.4.2022
190   Аршагуи Дикран Киркорова   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 4.4.2022
191   Нели Хрисомирова Никова    МД Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 4.4.2022
192   Димитричка Нанкова Великова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 4.4.2022
193   Бояна Стефанова Станева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 4.4.2022
194   Красимира Георгиева Михайлова   ДГ№33"Делфинче" Директор 4.4.2022
195   Анастасия Маринова Георгиева   Здравоепазване Директор 4.4.2022
196   Виктор Николаев Колев   АГУП Гл. специалист "Подземен кадастър" 4.4.2022
197   Елена Иванова Бояджиева   АГУП Ст. експерт "Кадастрални и регулационни изменения" 4.4.2022
198   Параскев Велчев Кузманов   УСКОР Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 5.4.2022
199   Тихомир Йорданов Облаков   УСКОР Гл. експерт "Аварийни дейности и доброволно формирование"  5.4.2022
200 13 Клавдия Симеонова Василева   КОБС Началник на отдел 5.4.2022
201   Красимира Симеонова Дишева   МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 5.4.2022
202   Росен Цветанов Стаменов   УСКОР Гл. специалист "Оперативен дежурен в община" 5.4.2022
203   Анета Дончева Стаменова   УЧРАУ Гл. специалист "Деловодител" 5.4.2022
204   Камен  Мохамад Ел-Хаббал   УСКОР Инспектор "Строителен контрол" 5.4.2022
205   Петя Райнова Карагеоргиева   УСКОР Старши юрисконсулт 5.4.2022
206   Мая Петрова Колева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 5.4.2022
207   Нели Димова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Осигуряване на обществения ред" 5.4.2022
208   Людмил Ваньов Иванов   УСКОР Гл. специалист "Поддръжка на ситема за ранно оповестяване" 5.4.2022
209   Мариета Красимирова Димитрова    УЧРАУ Ст. експерт "Административно обслужване" 5.4.2022
210   Демир Дончев Георгиев   УСКОР Гл. експерт "Отбранително мобилизационна подготовка" 5.4.2022
211   Антоанета Михайлова Стоянова   АГУП Гл. специалист "Кадастър" 6.4.2022
212   Росица Димитрова Цонева   ОМД Счетоводител 6.4.2022
213   Цветелина Христова Милева   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 6.4.2022
214   Красимира Михайлова Йорданова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 7.4.2022
215   Мирела Христова Донкова     КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 7.4.2022
216   Миглена Русева Георгиева     ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 7.4.2022
217   Елена Янкова Ташева - Маринова   ДГ№31"Крилатко" Директор 7.4.2022
218   Мариела Янкова Атанасова   ОСИСД Гл. експерт "Разпореждане и управление с ОС" 7.4.2022
219   Милка Василева Паскова   ОМД Гл. експерт "Финанси" 7.4.2022
220   Радка Василева Вълчанова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 7.4.2022
221   Стоянка Вълканова Недева   ИАО Гл. експерт "Локална база данни" 7.4.2022
222   Дарина Иванова Неделчева   ИАО Ст. експерт "Актосъставяне"  7.4.2022
223   Ивелина Георгиева Цонева   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 7.4.2022
224   Ирина Желязкова Ангелова   ИАО Гл. експерт "Гражданско състояние" 7.4.2022
225   Надя Михайлова Михайлова    ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 7.4.2022
226   Виктория Максимова Лилова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 7.4.2022
227   Маргарита Златева Недялкова   ИАО Гл. специалист "Гражданско състояние" 7.4.2022
228   Антония Костадинова Димитрова   ОСИСД Гл. експерт "Издирване, актуване и деактуване на ОС" 7.4.2022
229   Димитрина Петрова Димитрова   ИАО Началник на сектор 7.4.2022
230   Мелина Недева Монева   МД Старши инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 7.4.2022
231   Велина Станчева Велинова   КК Гл. експерт "Международно сътрудничество" 7.4.2022
232   Камелия Кръстева Костадинова    ИИБ Гл. експерт "В И К" 8.4.2022
233   Мария Стоянова Динчева   ДГ№25"Златното зрънце" Директор 8.4.2022
234   Костадин Иванов Колев   УСКОР Главен експерт "Видеонаблюдение" 8.4.2022
235   Нели Милчева Енчева    УЧРАУ Гл. специалист "Техническо осигуряване" 8.4.2022
236   Милена Владимирова Вълчанова   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 8.4.2022
237   Мария Нинкова Лозанова   КОБС Ст. експерт "Съдебни преписки и дела" 8.4.2022
238   Ана Стаматова Василева   КОБС Гл. експерт "Административно и техническо осигуряване" 8.4.2022
239   Таня Богомилова Атанасова    Превенции Гл. експерт "Превенции" 8.4.2022
240   Ана Иванова Димитрова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 8.4.2022
241   Калина Георгиева Борисова    МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 8.4.2022
242   Кристина Стоянова Демирова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 8.4.2022
243   Биляна Боянова Симеонова-Кесмева   ИАО Началник на сектор 8.4.2022
244   Валентина Райкова Жекова    ИАО Гл. специалист "Актосъставяне"  8.4.2022
245   Албена Дочева Дочева   ДГ№46"Горска приказка" Директор 8.4.2022
246   Ирина Христова Господинова-Попова   ИАО Гл. експерт ЕСГРАОН 8.4.2022
247   Господин Стоянов Казаков   УСКОР Ст. инспектор "Контрол по търговската дейност" 8.4.2022
248   Стилиана Вълчева Петрова   ДЯ №2 „Моряче“ Директор 8.4.2022
249   Кина Тончева Цанева    ОСИСД Гл. експерт "Издирване и завземане на ОС" 8.4.2022
250   Росица Пенчева Николова   Превенции Ст. експерт "Превантивни програми" 8.4.2022
251   Събина Недева Атанасова   Превенции Старши счетоводител 8.4.2022
252   Стефка Петрова Петрова   ОСИСД Гл. експерт "Общинска приватизация" 8.4.2022
253   Мая Делчева Попова   Превенции Главен счетоводител 8.4.2022
254   Мануела Владимирова Василева   Превенции Старши счетоводител  8.4.2022
255   Тодор Данаилов Димитров   ИИБ Гл. експерт "В И К" 8.4.2022
256   Николай Дамянов Дамянов   УСКОР Главен специалист "Видеонаблюдение" 8.4.2022
257   Лазарина Георгиева Тунева     МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 8.4.2022
258   Маруся Георгиева Николова   МД Гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци" 8.4.2022
259   Юлия Илиева Димитрова    ДГ№28"Пролет" Директор 8.4.2022
260   Миглена Тончева Златева   МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 13.4.2022
261   Даниела Панчева Ковчазова   ОСИСД Гл. експерт "Актуване и деактуване на ОС" 13.4.2022
262   Стелияна Димитрова Маринова   ВК Началник на отдел 13.4.2022
263   Калушка Валентинова Жечева   ВК Гл. инспектор "Контрол по СФУК" 13.4.2022
264   Станислава Златилова Маринова   ТИЦ Ръководител звено 13.4.2022
265 10 Венета Николова Вълкова   ДГ №13 "Мир" Директор 13.4.2022
266   Виолета Стоянова Дюлгерова - Маринова     МД Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 13.4.2022
267   Милена Александрова Русева   МД Гл. експерт "Предварителен и последващ контрол база данни"      13.4.2022
268   Венелин Александров Стаменов   МД Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 13.4.2022
269   Милена Николова Капитанова   МД Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.4.2022
270   Жоро Тодоров Георгиев   УСКОР Началник на отдел 13.4.2022
271   Ивелина Кирилова Илиева-Димитрова   СД Началник на отдел 13.4.2022
272   Маргарита Маринова Петрова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 13.4.2022
273   Димитър Василев Димитров   Превенции Главен експерт "Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора" 13.4.2022
274   Калина Вълчева Пеева   МД Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" 13.4.2022
275   Валерия Петкова Узунтонева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 13.4.2022
276   Мартина Петрова Маркова-Янева    Превенции Гл. експерт "Координация на национални превантивни програми в ОВ" 13.4.2022
277   Дора Михайлова Николаева   ФСД Старши счетоводител 13.4.2022
278   Христина Тодорова Боевска-Пенова   ФСД Старши счетоводител 13.4.2022
279   Красимира Веселинова Балтанова   МД Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" 13.4.2022
280   Живко Валентинов Кожухаров   КДР Гл. експерт "Читалищни и сценични дейности" 13.4.2022
281   Антоанета Иванова Караджова   ДЯ №1“Щастливо детство“ Директор 13.4.2022
282   Йордан Ангелов Гаджев    КДР Гл. експерт "Празници и религиозни общности" 13.4.2022
283   Йорданка Димитрова Панделиева-Бойкинова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет" 13.4.2022
284   Нели Димитрова Евлогиева   КОБС Гл. експерт "Постоянни и временни комисии" 13.4.2022
285   Татяна Димитрова Янчева   ФСД Старши счетоводител 13.4.2022
286   Павлина Желязкова Герчева   ТИЦ Главен експерт "Туристическа дейност" 13.4.2022
287   Лиляна Велкова Георгиева   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 13.4.2022
288   Теодора Енчева Христова   ФиБ Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и социални грижи" 13.4.2022
289   Пламена Кънева Кънева    МД Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" 13.4.2022
290   Румяна Стоянова Хараламбова   Здравоепазване Началник на отдел 13.4.2022
291   Мария Георгиева Апостолова   МД Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" 13.4.2022
292   Щеринка Атанасова Джамбазова   ОМД Счетоводител 13.4.2022
293   Ирена Божидарова Митева   ИИБ Гл. експерт "Енергийна ефективност" 13.4.2022
294   Флора Мъгърдич Дюлгерян    КДР Ст. експерт "Фестивали и проекти" 13.4.2022
295   Йордан Николов Иванов   УСКОР Гл. инспектор "Контрол по туризма" 13.4.2022
296   Димка Кирова Петрова   УЧРАУ Гл. специалист "Административно обслужване" 13.4.2022
297   Николай Каменов Калчев   ТИЦ Старши експерт "Туристическа дейност" 13.4.2022
298   Десислава Ангелова Михова   ТИЦ Главен експерт "Публична информация" 13.4.2022
299   Весела Николаева Павлова-Кожухарова    ИАО Гл. специалист ЕСГРАОН 13.4.2022
300   Стилиян Димитров Димитров   ФиБ Гл. инспектор "Контрол бюджетни приходи" 13.4.2022
    Top