нашите сайтове english

Често задавани въпроси и отговори

 1. Какви услуги предлага община Варна

Информация за предоставяните от Община Варна услуги, необходимите документи, такса или цена на услугата и сроковете за изпълнение са публикувани на следния адрес:

https://varna.bg/bg/5

 1.  На какъв адрес се намира Центъра за административно обслужване на Община Варна и какво е работното му време?

Центърът за административно обслужване на общинска администрация Варна се намира на адрес Варна 9000, “Осми приморски полк” № 43, партер. Работното време е понеделник-петък от 08.00 до 18.00 часа.

*Когато в служебните помещения на дирекция „Информационно и административно обслужване”, дирекция „Местни данъци”, както и в Центъра за административно обслужване в края на обявеното работно време има потребители, работата на звената продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 2 часа от края на регламентираното работно време.

 1. По какъв начин могат да бъдат заявени електронните административни услуги?

Онлайн, чрез Единен портал за достъп до административните услуги и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 1. Какво е необходимо за заявяване на услуга по електронен път?

При ползване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги и Система за сигурно електронно връчване, заплащане и предоставяне на електронни услуги - квалифициран електронен подпис (КЕП) При ползване на електронни услуги от сайта на Община Варна - КЕП, или ПИК на НАП

 1. Къде може да бъде получен изготвения документ?

По Ваш избор: на гише в звеното за административно обслужване, по пощата или по куриер, на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка или по електронен път.

 1. Как мога да проверя по електронен път информацията за дължими данъци и такси към община Варна?

Електронната справка за задължения и плащания е достъпна на сайта на следния адрес:

https://mdt.varna.bg:3443/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

 1.  Къде са публикувани банковите сметки на Община Варна и кодовете за плащане?

Информацията е достъпна на следния линк - https://varna.bg/bg/464

 1. Как мога да заявя извозване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване?

Информацията е достъпна от раздел “Отпадъци“ към Дирекция "Екология и опазване на околната среда" на следния линк – https://varna.bg/bg/1335

 1. Как мога да заявя събиране на опасни отпадъци от домакинството?

Информацията е достъпна на следния линк: https://varna.bg/bg/1323

 1.  Къде мога да проверя графика за събиране на едрогабаритни отпадъци?

Информацията е достъпна от раздел “Отпадъци“ към Дирекция "Екология и опазване на околната среда" на следния линк - https://varna.bg/bg/1322  

 1. Къде мога да заплатя глоба по фиш?

На касите в Община Варна и по банков път:

"Централна кооперативна банка" АД - клон Варна
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

код за плащане 446500

Top