нашите сайтове english

ОП "ТАСРУД"

ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“  /ОП ТАСРУД/

Адрес: ул. „Д-р Пюскюлиев“ № 1

Имена Длъжност Телефон

Георги Киряков
gkiryakov@varna.bg
office@tasrud-varna.com

Директор - ОП "ТАСРУД"

052-820-620

  Техн. секретар 052-820-620
Боряна Петрова Гл. счетоводител 052-820-618
Сигнали относно светофарни уредби    0882 613 399
Сигнали за автоматизираната билетна система   0800 40 280
Информация превозни документи   0883 556 643
Разписание на градски транспорт Варна   https://busvarna.com/
Онлайн продажба на електронни билети за градски транспорт Варна   TicketVarna
Top