нашите сайтове english

ОП "Комплекс за детско хранене"

Адрес: бул.“Мария Луиза“ № 11

Имена Длъжност Телефон
Даниела Колева - Димитрова
op.kdh.vn@mail.bg
Директор-ОП "Комплекс за детско хранене" 052-820-910
Top