нашите сайтове english

Отработени масла

“Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

На територията на община Варна е изградена система за събиране на отработени масла, чрез сключен договор с „Ойл рециклейшън“ АД като ООп на отработени масла.

Отработените масла се предават и на местата за тяхната подмяна със свежи масла.

 

Община Варна организира съвместно с Организацията по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“ ЕООД  тридневна кампания за събиране на отработени масла, образувани от домакинствата на територията на община Варна в периода от 18.12.2023г. до 20.12.2023г. Местата на които ще бъде разположен мобилният събирателен пункт са следните:

На 18.12.2023 г.

- от 10:00 ч. до 12:00 ч. в район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;

- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Приморски“, кв. „Виница“, бивш пазар срещу магазин „Макао“.

На 19.12.2023 г.

- от 10:00 ч. до 12:00 ч. в район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“;

- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“.

На 20.12.2023 г.

- от 10:00 ч. до 12:00 ч. в район „Владислав  Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл. 302;

- от 14:00 до 16:00 ч. в район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

    Top