нашите сайтове english

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е отпадъчно оборудване, състоящо се от всякакви негодни за употреба или нежелани електрически и електронни уреди – електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника и др. Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България.

На територията на община Варна са осигурени условия мобилен екип на "Елтехресурс" АД - дружеството, с което общината има сключен договор, въз основа на предварително подадени заявки от жителите на гр. Варна, да посещават адресите "до врата" и да събират старите електроуреди.

 Заявките се изпълняват безплатно в рамките на дните от понеделник до петък. Заявка за извозване може да се направи, всеки ден от 08:30 до 19:30 часа с изключение на Националните Празници.

Заявка за извозване може да направите на:

  • национален безплатен телефон 0800 14 100;
  • телефони:  0886/229956, 0884/610254, 0885/770041, 0887/771973 и 0888/298417; 
  • e-mail: order@makmetal.eu

Излязлото от употреба ЕЕО може да се предава на лица притежаващи документ за дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване, както и в търговските обекти, в които извършват продажба на електрическо и електронно оборудване.

Регистър на площадките, разположени на територията на община Варна, на които може да се предават излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

 

Информация за ползите от разделното събиране и рециклирането на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано от домакинствата

  1. https://www.youtube.com/watch?v=poOZNVhoiR0
  2. https://www.youtube.com/watch?v=dGwlSbc6ZMI
  3. https://www.facebook.com/makmetal.eu/videos/973842026698095/
    Top