нашите сайтове english

Дерета и отводнителни/охранителни канали

 На територията на Община Варна има 25 основни дерета и 6 броя отводнителни/охранителни канали. Община Варна ежегодно възлaга почистване и поддържане на дерета и охранителни/отводнителни канали, което включва:

  • почистване на битови и растителни отпадъци;
  • почистване на паразитна и суха дървесна растителност;
  • почистване на наноси.

 

Top