нашите сайтове english

Минерални водоизточници

С Решения №49 и №50 от 12.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите, на Община Варна са предоставени за стопанисване и управление минералните води до 01.01.2036 г.

Минералната вода е значителен природен ресурс с рекреационно, балнеологично и термоенергийно значение.

Top