нашите сайтове english

Дирекция "Социални дейности"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Лилия Мирева

Директор 1306 052-820-172 172
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"        

Лилия Мирева

Началник отдел 1306 052-820-172 172
Диляна Несторова Гл. експерт "Социални дейности" 1306 052-820-343 343
Даниела Биячева Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1306 052-820-196 196
Валентин Пранджев Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1302 052-820-544 544
Едуард Зайончковски Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1301 052-820-306 306
Мирослава Иванова Гл. експерт "Икономист" 1307 052-820-123 123
Веселина Стоилова Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора "   052-820-772  
Ивелина  Дюлгерова Ст. експерт "СД"   052-820-772  
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ"        
Ивелина Кирилова Началник отдел 1302 052-820-544 544
Катя Граматикова Гл. експерт "Хора с увреждания" 1301 052-820-247 247
Теодора Тодорова Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 1301 052-820-306 306
Наталия Христова Мл. експерт "Социално подпомагане и проекти" 1301 052-820-306 306
Йорданка Великова Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 1302 052-820-034 430
Павлина Костадинова Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 1302 052-820-034 430
Миглена Димитрова Гл. експерт "Социални програми и проекти" 1302 052-820-537 537
Николета Костадинова Мл. специалист "Младежки медиатор" 1302 052-820-537 537
Янислава Шопова Гл. експерт "Икономист" 1306 052-820-305 305
Весела Великова Гл. инсп. "Социално подпомагане и проекти" 1306 052-820-196 196
Ася Радуилова Гл. инсп. "Социално подпомагане и проекти" 1302 052-820-537 537
Величка Русева Ст. експерт "Икономист соц. програми и проекти" 1307 052-820-123 123
Станка Георгиева  Мл. специалист "Младежки медиатор" 1307 052-820-305 305
Деница Кунева Мл. специалист "Младежки медиатор" гише 14, 1307 052-820-506 506
Top