нашите сайтове english

Дирекция "Социални дейности"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Таня Василева
tvasileva@varna.bg
Директор 1305 052-820-115 115
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"

Луиза Каспарян
lkasparyan@varna.bg

Началник отдел 1306 052-820-172 172
Диляна Несторова
dnestorova@varna.bg
Гл. експерт "Социални дейности" 1306 052-820-343 343
Даниела Биячева
dbiyacheva@varna.bg
Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1306 052-820-196 196
Валентин Пранджев Гл. инспектор "Социални дейности и жилищно настаняване" 1302 052-820-544 544
Мирослава Иванова Главен експерт "Икономист" 1307 052-820-123 123
Веселина Стоилова Гл. експерт "Социална рехабилитация и интеграция на зрително затруднени хора "   052-820-772  
Христина Манева Гл. експерт "Рехабилитация"   052-820-772  
Ивелина  Дюлгерова Ст. експерт "СД"   052-820-772  
ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРОЕКТИ"
Кремена Ганчева Началник отдел 1306 052-820-196 196
Катя Граматикова
kgramatikova@varna.bg
Гл. експерт "Хора с увреждания" 1301 052-820-247 247
Ивелина Кирилова Гл. инспектор "Социални услуги за деца" 1302 052-820-544 544
Янислава Шопова Главен експерт "Икономист" 1306 052-820-305 305
Анелия Маринова Ст. експерт "Икономист социални програми и проекти" 1301 052-820-123 123
Татяна Иванова
tslavova@varna.bg
Гл. инспектор "Социални услуги за хора с увреждания" 1301 052-820-306 306
Миглена Димитрова Младши експерт "Социални програми и проекти" 1302 052-820-537 537
Йорданка Димитрова Младши експерт "Социални програми и проекти" 1302 052-820-034 430