нашите сайтове english

Дирекция "Туризъм"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Младен Стоянов

Директор 910 052-820-276 276
ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"
  Началник отдел 910 052-820-276 276
Катя Момчилова Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти"

908

052-820-298 298
Галина Плугчиева Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298

Гинка Стефанова

Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-321 321
Пепи Борисова Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 501    
ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И АНАЛИЗИ"

 

Началник отдел 910 052-820-206 206
Ирина Угринска Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501

Невяна Кеманова

Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Станислава Маринова
office@varnainfo.bg
Ръководител звено "ТИЦ" ТИЦ 052-820-689  
Павлина Герчева Гл. експерт "Туристическа дейност и информация" ТИЦ 052-820-690  
Татяна Георгиева Гл. експерт "Туристическа дейност и информация" ТИЦ 052-820-690  
Николай Калчев Ст. експерт "Туристическа дейност и информация" ТИЦ 052-820-690  
Румянка Начева Мл. експерт "Туристическа дейност и информация" ТИЦ 052-820-690  
Top