нашите сайтове english

Общинско отличие на млад учител за мотивиран старт в професията

По повод честване датата 5 октомври като Международен ден на учителя стартира процедурата по набиране на номинации за Общинско отличие на млад учител за мотивиран старт в професията за 2023 година по Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите специалисти в община Варна през 2023 година. Съгласно утвърдения Регламент е необходимо пълен комплект от задължителните документи да бъде представен в деловодството на Община Варна в срок до 20.10.2023 г., адресиран до Директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“.

Регламент

Top