нашите сайтове english

Дирекция "Финанси и бюджет"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Кирил Симеонов
ksimeonov@varna.bg
Директор 703 052-820-333
т/ф 052-820-003
333
Милена Иванова
mivanova@varna.bg
Гл.спец."Техн.осигуряване" 703 052-820-333
т/ф 052-820-003
333
ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"        
Нели Йотовска Началник отдел 802 052-820-383 383
Виолета Манова Гл. експерт "Бюджет образование, култура" 801 052-820-382 382
Теодора Христова Гл. експерт "Бюджет здравеопазване и соц. грижи" 801 052-820-382 382
Тодорка Петрова Гл. експерт "Бюджет" 801 052-820-382 382
Снежана Узунова Гл. експерт "ФРЗ и капиталови вложения" 712 052-820-243 243
Маргарита Петрова Гл. експерт "Бюджет" 712 052-820-164 164
Йорданка Панделиева Гл. експерт "Бюджет" 712 052-820-243 243
Татяна Константинова Гл. експерт "Бюджет" 810 052-820-133 133
Виктор Константинов Мл. експерт "Бюджет" 810 052-820-133 133
ОТДЕЛ "ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ"        
Траян Димитров Началник отдел 813 052-820-388 388
Павлина Димова Гл. инспектор "Общ. ООД" 701 052-820-208 208,128
Дарина Йотовска Гл. инспектор "Контрол собствени приходи" 701 052-820-208 208,128
Величка Шабова Гл. инспектор "Контрол собствени приходи" 701 052-820-376 376
Стелияна Несторова  Гл. инспектор"Контрол собствени приходи" 810 052-820-515 515
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ"        
Стефан Савов Началник отдел 706 052-820-131 131,351
Веселин Недялков Гл. инспектор "Контрол БП" 707 052-820-132 132,359
Йордан Добрев Гл. инспектор "Контрол БП" 707 052-820-132 132,359
Жасмина Янчева Гл. инспектор "Контрол БП" 707 052-820-132 132,359
Анна Каменова Гл. инспектор "Контрол БП" 707 052-820-132 132, 359
Стилиян Димитров Гл. инспектор "Контрол БП" 707 052-820-132 132, 359
Евелина Динчева Гл. инспектор "Контрол БП" 707 052-820-132 132,359
Top