нашите сайтове english

Концепция

Концепция

Мисия: "Варна - Град на Знанието" е инициатива на Кмета на Община Варна. Това е кауза, която има за цел дългосрочно развитие на морската столица и трансформиране на икономическия профил на града чрез дигитални, иновативни и зелени решения.

Визия: "Варна - Град на Знанието" обединява усилията на местната власт, бизнеса, образователния и научен сектор за реализиране на пълния потенциал на града. Подписалите Меморандума за сътрудничество и партньорство заявяват готовност да работят заедно за постигане на икономически растеж - чрез инвестиции, базирани на знание и иновации, създаващи работни места с висока производителност и доходи. 

Варна – Град на Знанието. Икономически профил и траектория на развитие

Top