нашите сайтове english

Дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен
Александър Драгнев
adragnev@varna.bg
Директор 1109 052-820-344     344

Мая Колева

Гл. инспектор ООР 1109 052-820-344     ф.052-820-107 344
ОТДЕЛ "ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"        
Георги Иванов Началник отдел ОМП зала №3 ст.10 052-820-279,
052-658-471
279
Никола Колев Гл. експерт "Кризисно планиране" зала №3 ст.8

052-820-255

255
Демир Георгиев Гл. експерт "Кризисно планиране" 1313

052-621-917

052-820-113

113
Атанас Атанасов Изпълнител "Механик поддържане във ВрПУ" зала №3 ст.8 052-820-255 255
Здравко Златев Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.8 052-820-255 255
Веселин Петров Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Валентин Панайотов Изпълнител "Механик поддържане във ВрПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Ванко Казаков Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Тихомир Казаков Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
Антон Кирилов Изпълнител "Механик поддържане в ПУ" зала №3 ст.2 052-820-500 500
ОТДЕЛ "ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"        
Жоро Георгиев Началник отел ДЗН 1313 052-820-211 211
Параскев Кузманов Гл. експерт "Планиране, подготовка и обучение на населението" 1313 052-820-331 331
Камелия Стоянова Гл. експерт "Планиране, превантивни дейности и ДФ" 1313 052-820-331 331
Георги Диамандиев Гл. специалист "Отчет и поддържане на ИСЗ и СК" 1313 052-820-331 331
Венелин Маринов Гл. специалист  "ДФ РОСН" зала №3 ст.5            052-820-273 273
Тихомир Облаков Гл. експерт "Аварийни дейности" 1313 052-820-331 331
ОТДЕЛ "ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ"        
Красимир Рачев Началник отдел "Видеонаблюдение" 1403 052-820-240 240
Калин Конецовски Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Илиан Зарев Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Димитър Николов Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Десислава Желева Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Тома Тодоров Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Крум Стефанов Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Станимир Танков Гл. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Димитър Манолов Ст. експерт "Видеонаблюдение" Зала 37  052/820-930 104, 137
Николай Дамянов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Николай Узунов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
Янко Зенгинов Гл. специалист "Видеонаблюдение" Зала 37 052-820-930 104, 137
ОТДЕЛ "ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"        
 Даринка Колева Началник отдел 1012 052-820-154 302
СЕКТОР "ОБЩЕСТВЕН РЕД"        
Мария Въртигорова Началник сектор 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Диана Борисова  Гл. специалист ООР 1012 052-820-302 302, 154
Златина Георгиева Гл. специалист ООР 1012 052-820-302 302, 154
Димитричка Радева Ст. инспектор ООР 1012 052-820-302 302, 154
Десислава Иванова Ст. инспектор ООР   052-820-824  
Цветелина Добрева Ст. инспектор ООР зала 37   520
Георги Стоянов Гл. инспектор ООР 1311 052-820-374,
820-119
374, 119
Николай Стефанов Гл. инспектор ООР 1311 052-820-374,
820-119
374, 119
Нели Георгиева Гл. инспектор "Опазване на обществения ред" 1311 052-820-374

374
Елисавета Андонова Гл. специалист ООР 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Димка Петрова Гл. специалист ООР 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Веселина Златева Ст. инспектор КООРОС 1311 052-820-374,
820-119
374, 119
Веска Александрова-Иванова Ст. инспектор КООРОС 1311 052-820-374,
820-119
374, 119
Боряна Андреева Инспектор ООР 1311 052-820-374,
820-119
374, 119
Мирослав Димитров Ст. инспектор ООР 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Елена Софрониева Ст. инспектор КООРОС 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Елена Петрова Ст. инспектор ООР 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Иван Иванов Гл. инспектор КООРОС 1312 052-820-374,
052-820-119
374
Стефка Панайотова Гл. специалист ООР 713 052-820-152 295
СЕКТОР "КОНТРОЛ ЖАЛБИ"        
Теодора Николова Началник сектор 909А 052-820-197 197
Кремена Николова Ст. инспектор "Контрол жалби" 1311 052-820-199 199
Кремена Недева Ст. инспектор "Контрол жалби" 1311 052-820-374,
052-820-119
374, 119
Петя Карагеоргиева Старши юрисконсулт 902 052-820-205 205
ОТДЕЛ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ"        
Кремена Йорданова Началник отдел 902 052-820-227 227
Добри Добрев Гл. инспектор "СК" 902 052-820-227 227
Надя Костова Гл. инспектор "СК" 902 052-820-227 227
Петър Вълков Инспектор "СК" 902 052-820-158 158
Петър Друмев Инспектор СК 902 052-820-158  158
Кремена Йорданова Ст. инспектор "СК" 902 052-820-158 227
Станислав Стоянов Ст. инспектор "СК" 902 052-820-158 227
Николай Кенаров Инспектор "СК" 902 052-820-158 227
Ирина Кертикова-Табакова Инспектор "СК" 902 052-820-158 158
Камен Ел-Хаббал Инспектор СК 902 052-820-158  158
Камелия Александрова Инспектор СК 903 052-820-156 156
Павлина Георгиева Гл. специалист "СК" 903 052-820-156 156
Радка Николова Ст. специалист "СК" 903 052-820-157 157
ОТДЕЛ "КОНТРОЛ ПО ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ТУРИЗМА"        
Диана Йорданова Началник отдел 911 052-820-153 288
Лиляна Георгиева Главен инспектор КТ 911 052-820-153 153
Господин Казаков Старши инспектор КТД 912 052-820-167 212
Бранимир Няголов Главен инспектор  912 052-820-167 212
Орлин Данеков Главен инспектор КТД 912 052-820-167 212
Драга Георгиева Главен инспектор КТД 912 052-820-167 212
Йордан Иванов Главен инспектор КТ 912 052-820-167 212
Георги Цеков Инспектор КТД 912 052-820-167 212
Кристина Илиева Инспектор КТ 912 052-820-167 212
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И ОХРАНА В ОБЩИНА ВАРНА        
Тонко Тонков Гл. специалист ООРОС І ет.   398, 319
Стефка Панайотова Гл. специалист ООРОС І ет. 052-820-268 268
Марияна Петрова Специалист ООРОС І ет. 052-820-268 268
  КПП - Паркинг  

052-820-719

 
ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА        
Стоимен Стоименов Управител   052-820-603  
  Ветеринарен лекар   052-820-603  
Йорданка Тонкова Гл. експерт "Администр. и техн. осигуряване"   052-820-603  
Звено "Контрол и регистрация" към отдел "Опазване на обществения ред", дирекция "УСКОР"        
Десислава Даскалова Гл. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Сибел Чауш Гл. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Рая Караниколова Гл. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Анна Колева Гл. инспектор "Координатор контрол и регистрация"   052-820-824  
Марин Николов Урумов Гл. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Благовест Малешков Малешков Ст. инспектор "Контрол и регистрация"   052-820-824  
Top