нашите сайтове english

Дирекция "Контрол и санкции"

Имена Длъжност Стая N Телефон Вътрешен

Димитър Кирчев
dkirchev@varna.bg

Директор 906 052-820-534 534
Дора Петрова Гл. инспектор "Контрол и санкции" 905 052-820-309  309
Гюлшен Акифова Инспектор "Контрол и санкции"" 905 052-820-370  370
Камелия Василева Гл. инспектор "Контрол и санкции" 904 052-820-130  130
Калина Банкова Гл. инспектор "Контрол и санкции" 904 052-820-185  185
Top