нашите сайтове english

Дирекция "Информационно и административно обслужване"

Имена Длъжност Стая № Телефон Вътрешен
Борислав Валериев
bvaleriev@varna.bg
Директор І ет. 052-820-228 228
Силвия Божилова Гл. специалист "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-270  270
ОТДЕЛ "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"        
Юлия Славова Началник отдел І ет. 052-820-360,
т/ф 052-820-017
360
СЕКТОР "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ"        
Димитрина Димитрова Началник сектор І ет. 052-820-314 314
Евелина Симеонова Мл. експерт "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340 340
Ирина Ангелова Гл. експерт "Гражданско състояние" І ет. 052-820-106 106
Надя Михайлова Гл. специалист "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340 340
Ивелина Цонева Гл. специалист "Гражданско състояние" І ет. 052-820-340,
052-820-340
340
Валентина Жекова Гл. специалист "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Даниела Бранева Гл. експерт "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Дарина Пенева Гл. експерт "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Пламена Гочева Мл. експерт "Актосъставяне" І ет. 052-820-106 106
Маргарита Недялкова Гл. специалист "Гражданско състояние" І ет. 052-820-923  
Цветелина Андонова Гл. експерт "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  
Лидия Димитрова Гл. специалист "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  
Боряна Георгиева Гл. специалист "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  

Евгения Иванова

Гл. специалист "Обредни дейности" Стари гробища 052-820-606  
Марияна Цветкова Гл. експерт "Актосъставяне" Обреди 052-820-605  
Светлана Атанасова Гл. експерт "Актосъставяне" Обреди 052-820-605  
Стефка Костова Гл. специалист "Актосъставяне" Обреди 052-820-605  
СЕКТОР "ЕСГРАОН"        
Биляна Кесмева Началник сектор І ет. 052-820-527 527
Стоянка Недева Гл. експерт "Локална база данни" І ет. 052-820-381 381
Елеонора Павлова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-270 270
Стела Христова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-380 380
Миколета Върбанова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-380 380
Иванка Тодорова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-540 540
Миглена Тръпкова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-271 271
Ирина Попова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-521 521
Виктория Лилова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-340 340
Даниела Стоянова Мл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-381 381
Радка Вълчанова Гл. специалист "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-313 313
Ана Димитрова Гл. експерт "ЕСГРАОН" І ет. 052-820-521 521
ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"        
Христина Христова Началник отдел І ет. 052-820-504 504
Христо Станчев Гл. експерт "Информационна и мрежова сигурност" І ет. 052-820-353 353
Мирослав Георгиев Гл. експерт "Хардуерни ресурси" І ет. 052-820-353 353
Иван Ганчев Гл. експерт "Системен администратор" І ет. 052-820-353 353
Светослава Николова Гл. експерт "Web дизайн и мултимедия" І ет. 052-820-526 526
Илона Димитрова Гл. експерт "Web дизайн и мултимедия" І ет. 052-820-526 526
Пламен Неделчев Гл. експерт "Системен администратор" І ет. 052-820-315 315
Георги Николов Гл. експерт "Системен администратор" І ет. 052-820-315 315
Алина Блажева Гл. експерт "Системен администратор" І ет. 052-820-315 315
Адриан Миков Гл. експерт "Локални мрежи и база данни" І ет. 052-820-315 315
Румяна Петрова Гл. експерт "Сървърни платформи" І ет. 052-820-353 353
Симеон Чалгаджиян Гл. специалист "Поддръжка на CISCO оборудване" І ет. 052-820-353 353
Top