нашите сайтове english

Лятна работа в общинските Центрове за подкрепа за личностно развитие и училищата на територията на община Варна

И тази година безплатни летни занимания, при спазване на всички противоепидемични мерки, ще се провеждат в детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и от НПО. Още 19 проекта, финансирани от Община Варна с различна насоченост за младежи, ще се реализират през вакнационните месеци.

С бъдещи първокласници ще се провеждат подготвителни занимания, а учениците, които срещат трудност при усвояването на учебния материал, имат възможност да работят допълнително през лятото под ръководството на педагози. За лятната ваканция на учениците са сформирани и групи за разнородни занимания по интереси в областта на науката, изкуството и спорта: състезания, викторини, кръжоци и др. Учениците имат възможност да запълнят свободното си време с дейности в неучебна среда по гражданско образование, история, екология, занимателна астрономия, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство и др.; да се запознаят с християнските ценности и традиции, да изучават български и други народни танци. Ще се проведат турнири по футбол, народна топка, волейбол.

Наситена е и програмата на Общински детски комплекс, Обсерваторията и Центъра за кариерно ориентиране. До началото на новата учебна година децата ще имат възможност да се включат в школи „Ваканция под звездите“, „Занимателна астрономия“, „Космически моделизъм“, „Християнче“, лятно училище „Със забавления и игри – за професиите научи”, лятна академия „Опознай професиите”, седмица на морските професии и още много други.

Специалисти от Логопедичния център в града до 14.09.2021 г. с предварително записване ще извършват логопедична консултативна дейност за нуждаещите се деца и ученици.

Както всяка година деца и родители могат да разчитат на психологична подкрепа от Общински център за психологична подкрепа през месеците юли и август.

Подробности за летните програми могат да се намерят на интернет страниците на образователните институции и сайта на Община Варна, рубрика „Образование“.

 

Летни програми

 

Top