нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Кметът на Варна Иван Портних и зам.-председателят на Общинския съвет д-р Лидия Маринова връчиха награди „Варна“ за постижения в областите на културата, науката и образованието. Отличията се присъждат всяка година в навечерието на 24-ти май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Общо 29 личности и колективи са удостоени през тази година с решение на ОбС-Варна и по предложения на граждани, организации и институции. "Благодаря на всички отличени, че в тези нелеки времена създават култура, работят за развитие на образованието, здравеопазването, науката, че извълват със съдържание каузата Варна- Град на Знанието. Поздравявам всички хора на духовността и словото, с пожелание за здраве и много вдъхновение", заяви кметът Иван Портних.

 

ГОЛЯМА НАГРАДА „ВАРНА”

Станислав Пенев – за дългогодишна творческа, литературна и издателска дейност като председател на Сдружение „Литературно общество -Варна“ и главен редактор на в. „Литература и общество“, за публицистични и литературни резултати в представянето на съвременния литературен процес, за посветеността му в работата с младите поети ученици в морския град.

 

Носители на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата:

 

ЛИТЕРАТУРА

Няма номинации;

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Пламен Монев -за утвърждаване на високи художествени стойности в изобразителното изкуство на община Варна и деветата самостоятелна изложба с експресивна емоционалност „Пътешествия“ през 2020 г.;

ТЕАТЪР

Екипът на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”-ТМПЦ-Варна -за проникновен режисьорски прочит и забележителни актьорски превъплъщения в премиерната постановка на „Поразените“ по едноименния роман на Теодора Димова;

 

МУЗИКА

Младежки симфоничен оркестър към НУИ „Добри Христов“-Варна – за активна дейност в пандемичната 2020г и за възстановката на първия концерт, с който преди 75 години е представено пред варненската общественост новосъздаденото музикално училище, понастоящем НУИ „Добри Христов“ –Варна;

ОПЕРА

Екипът на Държавна опера към ТМПЦ-Варна – за високи художествени постижения и надграждане на модела на представяне на оперното изкуство на открита сцена „Опера на открито“ на постановката „Макбет“ от Джузепе Верди;

 

ТАНЦ

Юлиян Станев -за издигане престижа и популяризиране на българското фолклорно изкуство като художествен ръководител и хореограф на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за концерта-спектакъл „Знаци по пътя“ по повод 60-годишнината на ансамбъла;

КИНО

Екипът на РТВЦ-Варна – за професионално отношение и задълбочено представяне на духовния живот в православните храмове и истинските измерения на вярата в реализирането на документални филми в рискови пандемични условия и рестриктивни мерки на поредицата „Домът на вярата“, излъчвана по БНТ 1;

АРХИТЕКТУРА

арх. Светослав Станиславов – за приноса му в постигането на баланс между естетика, функционалност и дизайн в проектирането и реализацията на жилищни и обществени сгради в град Варна и за удостояването с национален приз „Животворна светлина“-2020г на „Велукс“ и международна награда „Интерарх“-2020г на архитектурен проект за сграда, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ 15;

 

ЖУРНАЛИСТИКА

Екипът на БНР – Радио Варна (електронни медии) -за представяне на богатото архитектурно наследство на морския град и бележитите варненски сградостроители от периода 1878-1944г. в предаването „Архитектурата на Стара Варна“;

 

Нина Локмаджиева - (електронни медии) – за създаване на работещи и устойчиви модели за комуникация между артисти и публика в пандемични условия, включително и чрез утвърждаване на иновативна платформа за споделяне на култура;

 

Любомир Бенковски – Бенджи (фотожурналистика) - за високи постиженията в мобилната фотография и работа на терен, творчески и иновативно представени във виртуалната изложба-хепънинг „Последните фоторепортери“;

 

Носителите на награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование:

 

 „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

 

Теодор Костов -ученик от XII „e“ клас в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, многократно надскочил регионалното и националното ниво в областта на обществените и природните науки;

 

Александър Габровски – ученик от XII „з“ в Първа езикова гимназия, носител на многобройни национални стипендии, награди и отличия от регионални и национални участия;

 

„Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

 

Божидар Златанов – ученик от Х клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, многократно класиран на призови места в европейски, държавни и регионални първенства;

 „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

 

Мария Пенева – старши учител в Детска градина № 43 „Пинокио“, новатор в обучението от разстояние в електронна среда в условията на пандемия;

 

„Учител на годината” в областта на обслужващите звена

 

Няма номинации;

 

„Учител на годината” в областта на основното образование

Няма номинации;

 

„Учител на годината” в областта на средното образование

 

Десислава Темелкова – главен учител по география и икономика в МГ „Д-р Петър Берон“. Нейни ученици са включени в националния отбор на световната олимпиада по география и икономика. Активно работи в най-съвременното направление в географията – географски информационни системи;

Величка Илиева – старши учител по френски език в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“. Създател е на френски театър в училището. Работи по програми за билингвално обучение. Нейни ученици са отличени на национални и международни участия по френски език и литература, успешно защитават реферати отличени със сертификати от френското министерство на образованието;

 

„Учител на годината” в областта на професионалната подготовка

 

Крум Крумов – учител по лека атлетика в Спортно училище „Георги Бенковски“а. Доказателство за неговите педагогически качества са многобройните върхови постижения на неговите възпитаници на международни и държавни първенства;

 „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

 

Детска градина № 5 „Слънчо“ – Варна с директор Мария Узунова. Екип, който прилага нови интерактивни методи и средства в работата си с децата, STEM – практики, различни програми и проекти;

„Колектив на годината” в областта на основно училищно образование и обслужващи звена

 

Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна с директор Лиляна Лазарова – Янева. Колектив, подпомагащ ежегодно развитието и социалната адаптация на над 1 000 деца със специални образователни потребности и на ресурсно подпомагане;

„Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

 

Средно училище „Гео Милев“ – Варна с директор Албена Павлова. Екипът работи в посока на изграждане на иновативна и стимулираща образователна среда, ориентирана към ученика, неговите възможности и потенциал;

 

Носителите на награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование:

I.ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

доц. д-р Диана Радкова, д.м. – за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести;

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с изпълнителен директор проф. Д-р Силва Андонова за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на България;

ПРИРОДНИ НАУКИ

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за подготовката и ръководството на проекта PHENOMENO – единственият научен проект на Европейската комисия по конкурса RIZE, част от програма Хоризонт 2020, с координатор Българска организация Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, одобрен през 2020 г.;

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект „Моделиране на водните потоци в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“;

 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р Антон Грозданов – за монографичен труд „Правен режим на услугите в корабоплаването“ в два тома и за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност в областта на морското право;

 

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с ръководител доц. Мария Рохова – за представителството на България в Мрежата за мониторинг на здравните системи и политики и платформата за мониторинг на отговора на здравните системи с кризата с COVID-19 на Европейското бюро на Световната здравна организация, Европейската комисия и Европейската обсерватория за здравни системи и политики;

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

проф. д-р арх. Александър Слаев – за монографията му „Планиране на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“;

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

 

Научен колектив с ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков – за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически чиста възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“;

Категории

Top