нашите сайтове english

Прием в първи клас в общинските училища

Прием в първи клас в общинските училища

Системата от Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на община Варна определя условията, реда и критериите за прием в първи клас на деца, подлежащи на задължително училищно образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.

 

Top