нашите сайтове english

ОП "Управление на проекти и озеленяване"

OП „Управление на проекти и озеленяване“  (ОП УПО)  отговаря за дейности чистота, озеленяване и поддръжка на Морска градина,  парк „Възраждане“, поддръжка и ремонт на съоръженията  и елементите на обзавеждане  на детските площадки на територията на Община Варна. Работи и по проекти за трудова заетост.

 

Top