нашите сайтове english

ОП "Общински паркинги и синя зона"

Дейността на ОП „Паркинги и синя зона“ е определена с Наредба за организация на движението на територията на община Варна /НОДТОВ/ . Тя включва правилата, ограниченията и забраните, свързани с организацията на движението и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община Варна.

Работно време на Синя зона Варна от 9:00 ч. до 19:00 ч. в делнични дни. Максималната продължителност на паркиране е до 3 /три/ часа.

Сайт:  https://www.varnaparking.bg/

Top